Zelení SPOLU | SPOLU — občianska demokracia

Zelení SPOLU

Za posledných tridsať rokov od nežnej revolúcie sme na Slovensku nemali žiadnu vládu, ktorá by sa reálne zaoberala ochranou životného prostredia. Problémy sa hromadia a nespokojnosť ľudí rastie. Dnes navyše čelíme klimatickej kríze a úbytku biologickej rozmanitosti. Globálnym krízam, ktoré ohrozujú život na Zemi, ako ho poznáme.

V SPOLU – občianska demokracia sme na zelené témy pripravení najlepšie. Z hľadiska programu aj ľudskými zdrojmi. Zelenú agendu máme tiež ako jediní medzi top prioritami. 

Silnú pozíciu ochrany životného prostredia v SPOLU umocňujeme založením platformy Zelení SPOLU. Chceme spájať odborníkov, aktivistov a podporovateľov naprieč témami. Chceme vytvoriť podporu, ktorá pre zelené témy zabezpečí silný mandát v parlamentných voľbách 2020.

Chceme krajinu pre 21. storočie, ktorá bude reflektovať zmenené potreby spoločnosti a ktorá prispeje k riešeniu klimatickej krízy aj k ochrane biologickej rozmanitosti. Naše ciele sme spísali v programe Bod zlomu.

Platforma je otvorená pre všetkých so záujmom prispieť k ochrane životného prostredia – pre členov SPOLU, ale aj sympatizantov.

Chcete byť súčasťou platformy Zelení SPOLU?

Zapojte sa!

Pridajte sa aj do skupiny na Facebooku:

Zelení SPOLU

Aktivity platformy Zelení SPOLU

Navonok
  • Budeme aktívne presadzovať programové opatrenia zamerané na životné prostredie, klimatickú krízu a energetiku.
  • V spoločnosti budeme nositeľmi riešení klimatickej krízy a krízy poklesu biologickej rozmanitosti.
  • Staneme sa hlasom širokej verejnosti pri upozorňovaní na environmentálne problémy a ich následnom riešení.
  • Budeme aktívne oslovovať zelených odborníkov a aktivistov, aby vstúpili do politiky.
Dovnútra
  • Zabezpečíme, aby boli témy životného prostredia skutočnou prioritou strany a budeme aktívne sledovať rozhodnutia prijímané naprieč spektrom oblastí s potenciálnym dopadom na životné prostredie.
  • Dohliadneme na to, aby sa témy životného prostredia stali integrálnou súčasťou fungovania strany, v teórii, aj v praxi. Za týmto účelom zavedieme formálne aj neformálne pravidlá smerujúce k ekologicky zodpovednému fungovaniu strany.
  • Naše priority budeme aktívne komunikovať členom strany, ktorí sa angažujú v komunálnej politike a poskytneme im naše vedomosti, skúsenosti a nástroje v oblasti ochrany životného prostredia.
hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.