Za vlád Smeru sa dane a odvody zvýšili 25 krát. 26. pokus sa dnes podpredsedovi SPOLU Jozefovi Mihálovi podarilo zastaviť | SPOLU — občianska demokracia

Za vlád Smeru sa dane a odvody zvýšili 25 krát. 26. pokus sa dnes podpredsedovi SPOLU Jozefovi Mihálovi podarilo zastaviť

Jozef Mihál dnes na zasadnutí Výboru pre sociálne veci NR SR zabránil schváleniu ďalšieho zvýšenia odvodov. Piati poslanci Smeru predložili návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu odvodov do Sociálnej poisťovne zo 7-násobku na 11-násobok priemernej mzdy. Platcovia týchto odvodov by sa to nezískali žiadnu protihodnotu. Nakoniec za vlastný návrh z piatich poslancov Smeru hlasovali len traja a návrh teda po príhovore Jozefa Mihála neprešiel.

Formou poslaneckého pozmeňovacieho návrhu sa dnes Smer pokúsil do novely zákona o sociálnom poistení v čo najväčšej tichosti prepašovať zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na 10 494 eur. „Tí, čo zarábajú viac alebo povedzme raz ročne dostanú vyššiu odmenu, ako napríklad vrcholoví športovci, by tak platili vyššie odvody, štát by si z ich príjmu zobral viac ako 50 %. To by možno nebol až taký problém. Problém je to, že za tie vyššie odvody by ľudia nedostali zo Sociálnej poisťovne vyššie dávky. Som rád, že sa mi zatiaľ podarilo návrh zastaviť, a dokonca presvedčiť aj predkladateľov,“ povedal Jozef Mihál, podpredseda SPOLU – občianskej demokracie.

Maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok (materská, nemocenské, ošetrovné) totiž je a zostane len vo výške dvojnásobku priemernej mzdy (1954 eur). Maximálny vymeriavací základ pre výpočet dôchodkov zo Sociálnej poisťovne je a zostane vo výške necelého trojnásobku priemernej mzdy (2931 eur). Zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na sociálne odvody by tak pre nadpriemerne zarábajúcich zamestnancov či živnostníkov znamenalo dodatočné zdanenie ich príjmu.

Odborníčka SPOLU – občianskej demokracie na dane, odvody a podnikateľské prostredie Jaroslava Lukačovičová spočítala, že od roku 2012, kedy nastúpili vlády Smeru, by už išlo o 26. zvýšenie daní a odvodov. „Smer v priemere zvyšuje dane a odvody päťkrát ročne,“ konštatovala Lukačovičová.

Miroslav Beblavý poukazuje na to, že Smer neustále zvyšuje dane a odvody, nafukuje štátny rozpočet, ale občanom za to neponúka lepšie služby. „Smer nevie nič iné, len vyberať vyššie a vyššie dane a neurobiť za to nič pre zlepšenie životnej úrovne. Nie som milovníkom vysokých daní, ale počas fungujúcich ľavicových vlád sa zvyknú aspoň zlepšovať služby ako zdravotníctvo a školstvo. Politika vlád Smeru ale nie je ľavicová, je len populistická. Máme najvyššie dane a odvody v regióne a ľudia zdravotníctvo kolabuje. Za takýchto podmienok by sme im my občania nemali dať Smeru už ani cent naviac, kým tam ďalšia vláda neurobí poriadok.“

Zmeny v daniach a odvodoch od roku 2012

Daň z príjmov

 • Od 1.1.2013 samostatná sadzba dane vo výške 15% na dividendy vykázané do 31.12.2003 a vyplatené po 31.12.2012
 • Od 1.1.2013 zavedenie dvoch sadzieb dane z príjmov pre fyzické osoby (19% a 25%)
 • Od 1.1.2013 zmena paušálnych výdavkov pre SZČO na 40%, ohraničenie mesačnej a ročnej sumy paušálnych výdavkov
 • Od 1.1.2014 zvýšenie zrážkovej dane na príjmy vyplácané nerezidentom členských štátov (z 19% na 35%)
 • Od 1.1.2014 zmena možnosti uplatniť si daňovú stratu za predchádzajúce obdobia
 • Od 1.1.2014 zavedenie daňovej licencie pre právnické osoby
 • Od 1.1.2015 zmena odpisovania, zavedenie odpisovej skupiny pre budovy ktoré sa budú namiesto 20 rokov odpisovať 40 rokov
 • Od 1.1.2015 zmena odpisovania automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 tisíc eur
 • Od 1.1.2016 zmena v nezdaniteľnej časti základu dane, kedy je možné si ich odpočítať len z aktívnych príjmov
 • Od 1.1.2017 zavedenie dane z dividend pre fyzické osoby vo výške 7%
 • Od 1.1.2017 zrušená možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II.pilier)
 • Od 1.1.2018 zrušenie oslobodenia vo výške 500 eur/rok pri príležitostných príjmoch

Zdravotné poistenie

 • Od 1.1.2013 zmena minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO zo 44,2% priemernej mzdy na 50% priemernej mzdy
 • Od 1.1.2013 zmena výpočtu vymeriavacieho základu pre odvody SZČO (zavedenie bulharskej konštanty do vzorca, najprv 1,9, potom 1,6 a v súčasnosti 1,486)
 • Od 1.1.2013 zmena sadzby zdravotného poistenia na príjmy z dividend (z 10% na 14%)
 • Od 1.1.2013 zavedenie odvodov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Od 1.1.2013 zmena maximálneho vymeriavacieho základu na 5násobok priemernej mzdy
 • Od 1.1.2017 zrušenie maximálneho VZ
 • Od 1.1.2018 zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zamestnávateľov

Sociálne poistenie

 • Od 1.9.2012 zmena pomeru poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie pre sporiteľov 9% : 9% na 14% : 4%
 • Od 1.1.2013 zavedenie odvodov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Od 1.1.2013 zmena maximálneho vymeriavacieho základu na 5násobok priemernej mzdy
 • Od 1.1.2014 sa za zamestnanca na účely garančného poistenia nepovažuje zamestnanec v pracovnom pomere alebo na dohodu v prípade, že je súčasne štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa
 • Od 1.7.2014 zmena definície SZČO podľa ktorej sú za povinne poistené SZČO považovaní aj umelci, športovci….
 • Od 1.1.2017 zmena maximálneho vymeriavacieho základu na 7násobok priemernej mzdy
hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.