Kategórie

Vládne riešenie nedostatku zdravotného personálu nebude fungovať. Sestry a lekári musia mať lepšie podmienky, nie byť tlačení k múru.

Nedostatok zdravotníckeho personálu je nespochybniteľným faktom. V riešeniach tohto stavu sa však SPOLU s vládou zásadne rozchádza. V SPOLU si nemyslíme, že navýšenie počtu študentov medicíny alebo ošetrovateľstva problém vyrieši. Naopak, náklady štátu na ich štúdium sa zvýšia, kvalita štúdia sa zníži a šikovní absolventi aj tak za súčasných pracovných podmienok odídu za hranice. Začali sme preto zbierať dáta medzi absolventmi medicíny o tom, prečo odišli pracovať do zahraničia. Rovnaký zber dát chceme aj pre povolanie sestier. SPOLU verí, že sa musíme začať vyrovnávať európskym krajinám v atraktivite povolaní lekárov a sestier.

SPOLU vytvorilo dotazník, ktorý už vyplnili stovky lekárov, ktorí odišli do zahraničia. Podľa experta SPOLU na zdravotníctvo Oskara Dvořáka, ktorý prieskum realizuje, „je už teraz jasné, že lekárom, ktorí odchádzajú do zahraničia najviac vadí vybavenie nemocníc, hlavne budov a prístrojov, zlé možnosti kariérneho rastu - najmä atestácia, korupcia na najvyšších miestach, nekompetentné vedenie a až následne uvádzajú ako dôvod nízke platy.“ Dvořák plánuje uskutočniť prieskum aj pre sestry, ktoré odišli zo Slovenska.

Podľa predsedu SPOLU Miroslava Beblavého nepovedie prístup vlády k úspechu.  „Rýchle šalamúnske riešenia nebudú fungovať. Nestačí zmeniť jeden riadok v zákone. Nespokojnosť sestier a lekárov je zložitým problémom, ktorého sa musia ujať odborníci a kvalitní manažéri, ktorí mu venujú dosť času. Bude na to treba zlepšiť celé zdravotníctvo. Sestry a lekári sú študovanými múdrymi ľuďmi, ktorí si vedia spočítať dva a dva. Vláda ich uráža, ak im stále podsúva, že sú nahraditeľní a  vydierateľní. Máme otvorené hranice, ak chceme, aby sa o nás starali slovenské sestry a slovenskí lekári, mali by sme ich počúvať a riešiť ich problémy.“

SPOLU – občianska demokracia si uvedomuje, že riešenie nedostatku lekárov a sestier musí spočívať  nielen vo zvyšovaní platov a prijímaní nových študentov.  Potrebujeme sa sústrediť na zlepšenie ich pracovného prostredia, poskytnúť im špičkové vybavenie, uľahčiť kariérny rast a zlepšiť riadenie nemocníc najschopnejšími manažérmi, nie politickými nominantmi.


Comments

Add comment