Kategórie

Študenti denného doktorandského štúdia síce pracujú, no na materskú nárok nemajú. Simona Petrík žiada spravodlivosť

8000 doktorandov a doktorandiek na Slovensku nemá nárok na sociálne a dôchodkové poistenie, a teda ani na materskú. Mladí vzdelaní ľudia si preto založenie rodiny nemôžu dovoliť a odkladajú ho na neskôr. SPOLU – občianska demokracia chce túto nespravodlivosť napraviť a zaviesť pre doktorandov sociálne a dôchodkové poistenie a podporiť tak mladé rodiny. Zákon je jedným z mnohých opatrení Koncepcie rodinnej politiky SPOLU – občianskej demokracie, ktorú verejnosti na pripomienkovanie ako autorka predkladá Simona Petrík a jej pracovná skupina.

Návrh zákona, ktorý predkladá do parlamentu Simona Petrík a Miroslav Beblavý zavádza sociálne poistenie pre doktorandov v dennom štúdiu. Inak povedané, doktorandky aj doktorandi budú mať podľa tohto návrhu zákona nárok na materské, ale tiež sa im bude doktorandské počítať do dôchodku. Keď ochorejú, budú mať napríklad nárok na pracovnú neschopnosť.

Doktorandi v dennej forme štúdia sú považovaní z časti za študentov, a preto sa na nich nevzťahuje Zákonník práce. Majú často pevne stanovenú pracovnú dobu, vyučujú a vykonávajú výskum, ich práca teda napĺňa charakter závislej činnosti. Simona Petrík to považuje za protirodinnú anomáliu, ktorú je treba napraviť. „Mnohí doktorandi trávia na pracovisku denne 6 až 8 hodín každý pracovný deň, niektorí sa pípajú do a z práce a žiadnym spôsobom sa to neodrazí v ich sociálnej ochrane či v starobe pri dôchodku. Rovnako nemajú mladé doktorandky v prípade, že otehotnejú, nárok na materské, len na rodičovský príspevok. Založenie rodiny tak mladí vedci odkladajú. Ide o vyslovene protirodinnú anomáliu. Náš návrh vychádza z mnohých podnetov od samotných doktorandov. Minister Richter sa chváli každým centom, ktorý pridá na rodičovskom príspevku, ale sociálnu situáciu týchto 8000 mladých ľudí nikto desať rokov neriešil.“

Predseda SPOLU Miroslav Beblavý považuje náklady na toto opatrenie skôr za investíciu ako výdavok. Návrh zákona bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ročne vo výške približne 800 000 eur. Toto opatrenie však bude v konečnom dôsledku pre štátny rozpočet pozitívny. Je to skôr investícia ako výdavok, pretože doktorandi nebudú musieť odkladať rodinu na neskôr a vznikne tým priestor na to, aby mali viac detí. Slovensko má byť najrýchlejšie starnúcou krajinou v EÚ a zodpovední politici sa tomu musia postaviť čelom.“

Predseda SPOLU je presvedčený, že rodiny na Slovensku si zaslúžia prioritný prístup a rodinná politika by sa mala stať osobitnou kapitolou v programovom vyhlásení vlády: „Tieto opatrenia budú stáť štátny rozpočet väčší objem prostriedkov, no sú realistické. V SPOLU si myslíme, že podpora rodín a pôrodnosti sú investíciou do budúcnosti krajiny a mala by sa stať skutočnou prioritou,“ uzavrel Beblavý

Tento návrh zákona, ako aj návrh zákona o garancii miesta v materskej škole pre všetky deti od 3 rokov, ktorí autori tiež predložili na októbrovú schôdzu, sú súčasťou Koncepcie rodinnej politiky, ktorú napísala Simona Petrík formou programového dokumentu pre stranu SPOLU – občianska demokracia. Ide o ďalší zo série programových cieľov strany, s ktorými chce ísť strana do parlamentných volieb.

Momentálne je programový dokument Koncepcia rodinnej politiky otvorený verejnosti na pripomienkovanie na webovej stránke: https://stranaspolu.sk/program


Comments

Add comment