Strana SPOLU testovala vodu na Zlatých Pieskoch, potvrdil sa výskyt pesticídov | SPOLU — občianska demokracia

Strana SPOLU testovala vodu na Zlatých Pieskoch, potvrdil sa výskyt pesticídov

Rozbory vody ukázali, že znečistenie z Istrochemu sa už rozšírilo aj do vzdialenejších častí Bratislavy. Strana SPOLU vyzýva štátne orgány, aby chránili zdravie obyvateľov a dôsledne monitorovali situáciu. 

Rozbor vody na prírodnom kúpalisku na Zlatých Pieskoch ukázal prítomnosť pesticídov v malých množstvách. Testy si dala spraviť strana SPOLU. Tá upozornila na odtajnenú správu o environmentálnej záťaži v areáli Istrochemu. Matematické modely v odtajnenej správe upozorňovali, že v prípade nečinnosti môže znečistenie postupovať mimo areálu až k zdrojom pitnej vody na Žitnom ostrove.

Prenikanie znečistenia sa teraz zrejme potvrdilo. “Objavili sme pesticídy a ich metabolity, ktoré sa vyrábali v Istrocheme, našli sa aj v studni Mierovej kolónii. Dnes sú všetky zakázané, posledný sa zakazoval v roku 2007, čiže pravdepodobnosť, že znečistenie pochádza zo záťaže z Istrochemu je veľká,” hovorí odborníčka na životné prostredie strany SPOLU Tamara Stohlová

Pri tomto druhu nájdených pesticídov platí, že sú lipofilné, teda ľahkoprechádzajú pokožkou a ovplyvňujú hormonálnu sústavu. “Problémom pri pesticídoch je, že aj malé množstvá môžu byť škodlivé. Hlavne pre zraniteľné skupiny ako tehotné ženy či deti. Vo vode na kúpanie by sa tieto látky nemali nachádzať,” vysvetľuje Stohlová

Strana SPOLU vidí problém v tom, že Úrad pre verejné zdravotníctvo prítomnosť pesticídov nemeria a to ani v okolí toxických envirozáťaží ako je Istrochem. Napriek tomu vodu na Zlatých Pieskoch označil za vyhovujúcu. SPOLU už niekoľko mesiacov žiada kompetentné orgány, aby zahájilo dôsledný monitoring rozšírenia environmentálnej záťaže a informovalo obyvateľov v dotknutých oblastiach o možných rizikách a dopadoch znečistenia. 

Príklad látok, ktoré sa našli v rozbore vody na Zlatých pieskoch

Prometrýn – pesticíd a potenciálny endokrinný disruptor. Tieto látky ovplyvňujú hormonálnu sústavu a už malé množstvo môže byť škodlivé. Napríklad v tehotenstve alebo pre veľmi malé deti. Zároveň tieto druhy pesticídov prechádzajú pokožkou, takže kontakt s vodou pri kúpaní je rizikový.

2-Methylbenzothiazol – poloprchavá látka, ktorá sa uvoľňuje do ovzdušia. Podľa Úradu verejného zdravotníctva „spôsobí pri priamom kontakte s človekom najmä podráždenie očí a pokožky, pri vysokých dávkach a dlhodobom pôsobení poškodzuje pečeň.“

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.