Stop nepriznávania materského otcom. Simona Petrík a Jozef Mihál upresňujú zákon | SPOLU — občianska demokracia

Stop nepriznávania materského otcom. Simona Petrík a Jozef Mihál upresňujú zákon

Poslanci SPOLU – občianskej demokracie Simona Petrík a Jozef Mihál predkladajú na júnovú chôdzu parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý zamedzí nedávnej praxi, keď prestala Sociálna poisťovňa bez opory v zákone priznávať materskú otcom, ktorí na ňu chcú nastúpiť. Dôvodom bol ich ďalší príjem alebo pracovný úväzok. Poslanci SPOLU chcú zákon spresniť a ukončiť finančnú a právnu neistotu tisícov rodín s malými deťmi.

Za uplynulé mesiace sa množstvo otcov obrátilo na súd, pretože Sociálna poisťovňa zaviedla vo svojej rozhodovacej činnosti prax, ktorá vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcovi v prípade, že dieťa do starostlivosti prevzal po dohode s matkou dieťaťa. Ján Richter sa vyjadril, že nebude naprávať tento zákon, ale radšej si počká na prvé rozhodnutia súdu v tejto veci.“Ozývajú sa nám stovky nešťastných otcov, ktorí išli na materskú, ale materské aj tak nedostali. Každý mesiac prichádzajú tieto rodiny o veľké peniaze, ktoré im podľa zákona prináležia. Neodkladajme riešenie a nečakajme na rozhodnutie súdu, ktoré môže trvať roky,” vysvetľuje motiváciu Petrík.

Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu. Definícia starostlivosti o dieťa však v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje a je potrebné ju upraviť. Simona Petrík a Jozef Mihál navrhujú, aby si otcovia, ktorí zabezpečujú starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, mali možnosť zvýšiť príjem aj istým druhom pracovnej činnosti, ktorý sa súčasne nevylučuje so starostlivosťou o dieťa. Zároveň upozorňujú, že výklad sociálnej poisťovne, podľa ktorej sa matka počas otcovej starostlivosti o dieťa sama o dieťa starať nemá, je v rozpore so zákonom o rodine, podľa ktorého majú povinnosť starať sa o dieťa obaja rodičia.

Podmienkou čerpania materskej pre zamestnanca je, že nesmie pracovať v zamestnaní, z ktorého má materskú priznanú, ale sú situácie, v ktorých by materskú poberať mal, napríklad keď získa iný príjem, napríklad z dohody o vykonaní práce. Petrík s Mihálom tiež umožňujú rodičovi, aby zabezpečil riadnu starostlivosť inak, nie len osobne. “Starostlivosť o dieťa bude zabezpečená nielen vtedy, ak sa o dieťa stará celodenne len osoba, ktorá poberá materské, ale aj v prípade, že jej s touto činnosťou pomáha iná plnoletá fyzická osoba, napríklad matka, starí rodičia, alebo túto riadnu starostlivosť zabezpečuje za pomoci právnickej osoby, napríklad jaslí alebo škôlky,” popísal podstatu návrhu Jozef Mihál.

Toto opatrenie umožní lepšie zosúladenie súkromného a pracovného života rodín a zlepší ich finančnú situáciu. Parlament poslanecký návrh zákona prejedná na júnovej schôdzi parlamentu.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.