SPOLU v zahraničí | SPOLU — občianska demokracia

SPOLU v zahraničí

SPOLU v zahraničí vznikla ako iniciatíva z podnetu predsedníctva strany SPOLU – občianska demokracia ako nástroj angažovanosti sympatizantov strany v zahraničí.

“Sme skupina Slovákov,  ktorí síce žijú v zahraničí,  ale ktorým záleží na osude ich  vlasti. Spojili sme sily, aby sme  prispeli k zlepšeniu pomerov na Slovensku. Pridať sa k nám  môže každý, komu nie je jedno, v akom stave zanecháme domovinu našim deťom.”
Slavomír Olšovský, koordinátor SPOLU v zahraničí

“Túžime po jedinom. Mať svoju  domovinu takou, do akej sa chceme vrátiť. Sme v každom  kúte sveta a práve toto je náš spoločný sen.”
Patrik Ölvecký, tajomník SPOLU v zahraničí

“Po rokoch v USA a v Británii sa  s rodinou vraciame na Slovensko. Cítime totiž, že sa po prvý krát  od roku 1998 otvára príležitosť našu krajinu posunúť vpred. Nestane sa to však samé od seba  – pomôcť musíme všetci!”
Dalibor Roháč, člen SPOLU v zahraničí, expert SPOLU na zahraničnú politiku

O SPOLU v zahraničí

V priebehu niekoľkých mesiacov sa členom a sympatizantom strany, krátkodobo či dlhodobo žijúcim v zahraničných mestách, podarilo po celom svete vybudovať systém buniek – od New Yorku cez Londýn a Brusel až po Prahu – všade tam sa schádzajú naši občania a diskutujú o lepšom Slovensku, do ktorého sa raz chcú vrátiť. Menšie či väčšie bunky si kladú jediný cieľ – pomôcť slovenskej politike zvonka. 

Medzi najdôležitejšie agendy iniciatívy patrí snaha o možnosť rodákov voliť zo zahraničia takmer vo všetkých voľbách či docielenie stavu, že aj Slováci s trvalým pobytom mimo Slovenska budú môcť byť členmi slovenských politických strán. Prvotne však SPOLU v zahraničí (SvZ) povzbudzuje rodákov, aby voľby neprehliadali a zúčastnili sa ich, a to aj prostredníctvom stránky akovolitzozahranicia.sk. Strana SPOLU tak buduje ako jediná spomedzi slovenských politických strán organizovanú sieť svojich zahraničných podporovateľov a vidí v nich nesmiernu hodnotu pre svoju činnosť, či už pri tvorbe programu v podobe agendy pre zahraničných Slovákov, alebo neskôr možným aplikovaním odporúčaní svojich občanov v zahraničí. 

Naši zahraniční sympatizanti či členovia vytvárajú v strane dôležitú symboliku – majú právo sa vyjadriť, pretože do krajiny, akú spolu budujeme, sa raz chcú vrátiť.

Orgány SPOLU v zahraničí

SLAVOMÍR OLŠOVSKÝ, koordinátor SPOLU v zahraničí

PATRIK ÖLVECKÝ, tajomník SPOLU v zahraničí

MATEJ LUHOVÝ, projektový manažér 

MÁRIA SOLÁROVÁ, styk s médiami 

ROMAN DIANIŠKA, digitálna komunikácia 

DANIEL PECKA, digitálna komunikácia  

 

Bunky 

PATRIK ÖLVECKÝ, tímlíder SPOLU v Prahe 

LYDIA AGARDI, tímlíderka SPOLU v Bruseli 

MATEJ LUHOVÝ, líder SPOLU v Londýne 

DANIEL PECKA, líder SPOLU v Brne 

SLAVOMÍR OLŠOVSKÝ, líder SPOLU v Luxemburgu

TOMÁŠ MURGAŠ, líder SPOLU v Šanghaji 

PETER KAKASCIK, líder SPOLU vo Viedni

Manifest zahraničných sympatizantov

Preambula manifestu

Sme rodákmi, ktorí opustili svoj domov s vidinou nových možností. Všetci  vnímame rozdiely, ktoré sú medzi našou domovinou a krajinou, kde práve prebývame. Vnímame oboje, to pozitívne aj to negatívne. Hľadáme prieniky, predstavujeme si riešenia. Nie sme tými, čo na Slovensku nevidia svoju budúcnosť. Vážime si ho a považujeme ho za svoj rodný kraj. Želáme si jeho svetlú budúcnosť – chceme ju vidieť, zažiť, rozprávať sa o nej a mať tak šancu formovať budúcnosť vlastnú – budúcnosť na Slovensku

Sme rovnakými občanmi ako tí, ktorí zostali vo vlasti. Aj preto chceme predstaviť našu víziu pre Slovensko a k jeho svetlej budúcnosti prispieť. Domov sa chceme vrátiť a Slovensko zanechať vlastným deťom v stave, na ktorý budeme hrdí. To je hnacím motorom našej snahy čosi povedať a nebyť ticho, hoci aj zvonka.

Píšeme tento Manifest a túžime po jedinom. Mať svoju domovinu takou, do akej sa chceme vrátiť. Sme v každom kúte sveta a práve toto je náš spoločný sen.

Naša filozofia

SPOLU v zahraničí sme založili ako hrdí slovenskí občania žijúci v zahraničí, odhodlaní pomôcť našej krajine. Urobili sme to preto, že:

  1. SME OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vycestovali sme zo svojej krajiny, no naďalej sme slovenskými občanmi, rovnakými ako naši rodičia, súrodenci, ako naše rodiny, priatelia, spolužiaci. Naše občianstvo je cenné a nechceme oň prísť. 

Srdcom sme stále doma. Naším cieľom je nezabúdať a svojím občianstvom sa netajiť. Akokoľvek by bola povesť našej krajiny v zahraničí narušená, naším záväzkom je krajinu chrániť a aj navonok ukazovať, kto sme – ale najmä, kým chceme byť. 

  1. S NAŠOU VLASŤOU POČÍTAME – NAŠA VLASŤ MÔŽE POČÍTAŤ S NAMI

To, čo sa deje v krajine, v ktorej sme prežili detstvo, mladosť či dlhé roky dospelosti, nám nie je ukradnuté. Odchodom do zahraničia sme sa preto Slovensku neotočili chrbtom. 

Vyhradzujeme si právo vyjadrovať sa k dianiu doma a deklarovať, že sa nás domáca politika týka. Či už sa plánujeme vrátiť čoskoro, raz, alebo len s domovinou udržiavať kontakt, máme na Slovensku väzby, na ktorých nám záleží. Chceme sa podieľať na rozhodovaní a smerovaní krajiny, z ktorej pochádzame. Chceme, aby sa stala čo najlepšou – pre nás aj pre naše deti. 

Chceme však byť pre našu domovinu aj kapitálom, ktorý sa jej vráti. Obohacovať ju a naše skúsenosti jej vracať. Sme ľudia rôznych zameraní a špecializácií, no základy našich životov boli položené na Slovensku. To chceme našej krajine opätovať.

  1. BUDUJEME KOMUNITY

Právo rozhodovať o vlastnej krajine majú všetci slovenskí občania, vrátane tých v zahraničí. Naša iniciatíva je otvorená tomu, aby sa takto zmýšľajúci občania spájali. Efektívna spolupráca pomôže, aby náš hlas bolo počuť aj stovky kilometrov od hraníc Slovenskej republiky. 

Komunity slovenských občanov v zahraničných mestách a naše stranícke bunky v diaspórach v zahraničí sú komunitami krajanov. Nie sú len o udržiavaní spätosti so Slovenskom a o občianskom záujme, ale najmä o nových väzbách a priateľstvách. Naše bunky sú dôkazom a zárukou toho, že záujem rodákov o vývoj v domovine nikdy nevymizne.

Naše záväzky

Zaväzujeme sa, že ako v kampani do parlamentných volieb, tak aj v možnom vykonávaní mandátov poslancov zvolených za koalíciu PS/SPOLU a v možnej vládnej koalícii, ktorej súčasťou bude aj koalícia PS/SPOLU, budeme obhajovať, vyvíjať tlak a dozerať na presadenie nasledujúcich tém:

  1. VOĽBA ZO ZAHRANIČIA 

Možnosť voliť považujeme za základné právo občana v demokratickej spoločnosti, nad ktorým nestojí žiaden ďalší prejav politickej angažovanosti. Našou prioritou bude vyvíjanie tlaku na zaistenie tohto práva všetkým slovenským občanom žijúcim v zahraničí.

V súčasnej legislatíve má slovenský občan žijúci alebo zdržiavajúci sa v zahraničí možnosť voliť zo zahraničia iba v prípade konania parlamentných volieb, a to jedine poštou. Cieľom nás i ďalších aktívnych iniciatív je presadiť, aby takáto možnosť neexistovala iba v prípade volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ale aj v rámci konania volieb prezidenta SR a volieb do Európskeho parlamentu (zvažovanie ďalších typov volieb bude ponechané v kompetencii zákonodarných a výkonných orgánov, ktoré za danú problematiku zodpovedajú). Tento bod sa týka voľby poštou v predstihu pred konaním volieb (či už zaslaním na územie Slovenska alebo ambasádu v príslušnej krajine), ako aj voľby práve na veľvyslanectvách a konzulátoch v danej krajine.

  1. ZNOVUNAVRÁTENIE DVOJITÉHO OBČIANSTVA 

Sme si vedomí neprávosti, ktorá vznikla v roku 2010 schválením zákona o štátnom občianstve v prvej vláde premiéra Roberta Fica. Ponechanie si slovenského občianstva po nadobudnutí občianstva krajiny, v ktorej sa náš rodák zdržiava, musí byť garantované, nakoľko záujem slovenského občana oň značí skutočnú úctu k vlasti. Budeme apelovať na to, aby bol tento zákon novelizovaný a možnosť dvojitého občianstva slovenským občanom žijúcim v zahraničí navrátená. 

  1. ZLEPŠENIE SLUŽIEB V CUDZINE

Veľvyslanectvá a konzuláty sú v mnohých krajinách jediným kontaktným miestom pre našich rodákov. Prístup úradníkov či byrokratické mechanizmy, žiaľ, pohodlie klientov často komplikujú. Navyše, vo väčších krajinách s početnými slovenskými komunitami, napríklad v Spojenom kráľovstve, je takýchto centier stále málo.

Verejné služby pre krajanov musia byť dostupné, kvalitné a rýchle. To si  môže vyžadovať otvorenie nových konzulárnych pracovísk, na ktoré sa môžu Slováci v zahraničí obrátiť. 

Budeme neustále monitorovať požiadavky a problémy slovenských občanov v zahraničí v rámci našich buniek s cieľom prispieť tak k čo najefektívnejšej náprave nevyhovujúceho stavu.

  1. PODPORA PRE OBČANOV SR V ZAHRANIČÍ

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si slovenských rodákov v zahraničí váži. Chceme však, aby sa slovenský občan, ktorý sa zdržuje mimo územia Slovenska na dlhšiu či kratšiu dobu, či dokonca vycestuje iba na dovolenku, mohol vždy obrátiť na špecializovaný portál pre vycestovaných slovenských občanov vrátane centrálnej infolinky, oficiálnych aplikácií a jednoduchého intuitívneho prístupu, aký ocení v čase núdze i v čase vypätia z neočakávanej situácie akéhokoľvek druhu.

Starostlivosť o slovenského občana žijúceho v zahraničí chceme teda v čo najväčšej miere zlepšiť nielen na fyzickej úrovni v zmysle spomínaných veľvyslanectiev a konzulátov, ale aj v rámci online priestoru a okamžitého spojenia. Elektronizácia úradných procesov by rovnako nemala byť výnimkou. 

  1. POCHOPENIE PRE RODÁKOV 

Ako v kampani do parlamentných volieb, tak aj v možnom vykonávaní mandátov poslancov zvolených za koalíciu PS/SPOLU a v možnej vládnej koalícii, ktorej súčasťou bude aj koalícia PS/SPOLU, budeme dohliadať na to, aby sa na naše ciele nezabúdalo, ale naopak, aby boli pretavené do praxe. 

Pochopenie pre slovenských občanov žijúcich v zahraničí nie je na slovenskej politickej scéne prítomné celoplošne. Koniec politického taktizovania je začiatkom skutočného riešenia problémov Slovákov v zahraničí a ich zapojenia do diania doma. Naši rodáci si zaslúžia cítiť, že o ich návrat aj názory je v domovine záujem. Mali by mať právo aktívne stáť za svojou krajinou – možnosťou byť členmi politických strán aj bez trvalého pobytu na Slovensku. Slovensko im musí ukázať, že chce využiť ich talent a lákať ich naspäť. Oni mu naopak prinesú skúsenosti nadobudnuté mimo domova.

Prítomnosťou našej platformy v blízkosti strany SPOLU – občianska demokracia a taktiež nášho koaličného partnera – strany Progresívne Slovensko, vyjadrujeme vieru, že vyššie spomínané aspekty budú prijímané v rámci rozhodovacích procesov novej politickej reprezentácie Slovenskej republiky po voľbách do NR SR vo februári 2020 s najväčším možným pochopením, ktoré bude vyjadrovať spomínaný záujem Slovenskej republiky o svojich občanov žijúcich v zahraničí.

Pridajte sa k nám!

Ozvite sa nám na našej adrese spoluvzahranici@stranaspolu.sk

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.