SPOLU opäť predloží zákon na odoberanie podvodom získaných titulov, ministerka Lubyová zabudla | SPOLU — občianska demokracia

SPOLU opäť predloží zákon na odoberanie podvodom získaných titulov, ministerka Lubyová zabudla

SPOLU predkladá zákon na odoberanie titulov, Lubyová zabudla

Poslanci SPOLU – občianskej demokracie opakovane predkladajú zákon na odoberanie neoprávnene nadobudnutých akademických titulov. Práve dnes, pri odovzdávaní koncoročných vysvedčení žiakom, ho považujú za dôležitý signál verejnosti, že pravidlá by mali platiť pre všetkých rovnako. Ministerka Lubyová predložila bezzubý návrh zákona, ktorý by plagiátorské tituly riešil, ale ešte vo februári ho stiahla a odvtedy sme sa jeho opätovného predloženia nedočkali.

“Po kauze Dankovej rigoróznej práce sme v parlamente predložili návrh, ktorý by umožnil odoberať tituly plagiátorom. Ministerka Lubyová najskôr najznámejšieho slovenského plagiátora ospravedlňovala a potom prišla s vlastným, avšak úplne bezzubým, návrhom zákona. Ten mal predstierať, že dokáže podobné prípady riešiť, no v skutočnosti by im nezabránil. Svoj návrh musela vo februári stiahnuť, keď zistila, že pri jeho predkladaní nedodržala zákon. Sľúbila ho však predložiť znova po uplynutí zákonnej lehoty. Dnes už kauza plagiátorstva útíchla a ministerka mlčí aj o svojom návrhu,” rekapituluje Miroslav Beblavý a dodáva, že iniciatívu preberie SPOLU. “Predkladáme ho opäť my zo SPOLU ako ďalšie poctivé a jasné riešenie, ktorým ukazujeme, že sme pripravení zasadiť sa o to, aby na Slovensku platili pravidlá pre všetkých rovnako.” 

Podľa poslankyne SPOLU Viery Dubačovej, ktorá zákon predkladá spolu s M. Beblavým, je dôležité, aby štát vyslal jasný signál, že podvádzať sa nevypláca. „Slovensko musí byť skutočne spravodlivé, aby sa ľuďom darilo a oplatilo žiť poctivo. Podvody pri získavaní akademických titulov sa doteraz oplatili, okrem hanby za nich nič nehrozí. Podvodníci si môžu po zložení štátnej skúšky vydýchnuť, titul majú navždy. My v SPOLU to chceme konečne zastaviť. Podvody sa nesmú nikomu vyplácať. Podvodníci musia vedieť, že aj keď sa o 10 rokov ukáže pravda, o titul prídu.“

SPOLU opätovne predkladá parlamentu návrh zákona podľa českého vzoru, ktorý by odoberaniu titulov skutočne zabránil. Právomoc odobrať titul navrhuje dať rektorovi, ktorý by konanie začínal z vlastnej iniciatívy, alebo na základe návrhu akademického senátu vysokej školy, akademického senátu príslušnej fakulty a návrhu ministerstva školstva. Rektor by mal pri neodôvodnenom podnete právo konanie zastaviť. Pri jeho rozhodovaní by mu pomáhala 7-členná prieskumná komisia, zložená zo šiestich odborníkov (profesorov, docentov a iných) menovaných rektorom, a jedného študenta príslušnej vysokej školy. Ak by s rozhodnutím rektora študent nesúhlasil, mohol by sa obrátiť na súd. 

Návrh SPOLU nadväzuje na prácu predsedu M. Beblavého z čias Radičovej vlády. „Prvým zákonom, ktorý som ako poslanec presadil, bolo povinné zverejňovanie záverečných prác na internete. Dnes bežná vec, ktorá však vtedy vyvolala obrovský odpor. Ak chceme radikálne zmeniť slovenské vysoké školy a žiť v skutočne spravodlivom štáte, je dôležité, aby sme pokračovali aj v boji proti obchodníkom s titulmi,“ uzavrel líder SPOLU.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.