Kategórie

SPOLU – občianska demokracia podáva zákon, ktorý rektorom umožní odobrať akademické tituly získané podvodom

Dnešná legislatíva neumožňuje raz absolventovi udelený titul odobrať ani v prípade, že sa preukáže podvod pri jeho získaní. Poslanci SPOLU – občianskej demokracie preto predložia návrh zákona, ktorý dá podľa českého vzoru takúto možnosť rektorovi.

Učiteľ a držiteľ ocenenia Biela vrana, poslanec SPOLU – občianskej demokracie Oto Žarnay, hovorí, že potrebujeme zákon, ktorý bude chrániť hodnotu skutočného vzdelania. „Prípad Andreja Danka je len vrcholom pyramídy kúpených titulov, rýchlokvasených vzdelancov, plagiovaných prác a prác na objednávku. Celá spoločnosť o tom vie, ale nič sa s tým nerobí. Každému poctivému absolventovi podvodníci znižujú hodnotu jeho vzdelania v očiach spoločnosti. Potrebujeme vyslať poctivým študentom, rodičom a učiteľom jasný signál, že hodnotu pre túto spoločnosť má vzdelanie, nie kúpený titul.“

Podľa Banskobystričanky a poslankyne SPOLU Viery Dubačovej, možnosť kúpiť si titul beztrestne podporuje ďalšie a ďalšie podvody s titulmi. „Podvody pri získavaní akademických titulov sa doteraz oplácali, okrem hanby za nich nič nehrozí. Podvodníci si môžu po zložení štátnej skúšky vydýchnuť, titul majú navždy. My v SPOLU to chceme konečne zastaviť. Podvody sa nesmú nikomu vyplácať. Podvodníci musia vedieť, že aj keď sa o 10 rokov ukáže pravda, okrem hanby o titul prídu.“

Odoberanie titulov by uskutočňoval rektor príslušnej vysokej školy, pričom toto konanie by začínal z vlastnej iniciatívy, alebo na základe návrhu akademického senátu vysokej školy, akademického senátu príslušnej fakulty a návrhu ministerstva školstva. Rektor bude mať pri neodôvodnenom podnete právo konanie zastaviť. Pri jeho rozhodovaní mu bude pomáhať 7-členná prieskumná komisia, zložená zo šiestich odborníkov (profesorov, docentov a iných) menovaných rektorom, ako aj jedného študenta príslušnej vysokej školy. Odobrať by tak mohol všetky tituly, ktoré boli udelené na základe zloženia štátnej skúšky, obhájením dizertačnej práce alebo získania titulu docent. SPOLU navrhuje, aby dôvodmi pre vyslovenie neplatnosti bolo:

  • nesplnenie predpísaných podmienok na získanie titulu/absolvovanie skúšky v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý bude daná osoba právoplatne odsúdená
  • za hrubé a úmyselné porušenie predpisov upravujúcich ochranu duševného vlastníctva či dobrých mravov, čo umožní potrestanie napríklad za zjavné plagiátorstvo.

Vyslovenie neplatnosti bude možné napadnúť žalobou s odkladným účinkom v správnom súdnictve. Lehoty pre vyslovenie neplatnosti navrhujeme stanoviť v dĺžke 1 rok od právoplatnosti rozsudku o úmyselnom trestnom čine, a 10 rokov v druhom prípade.

Návrh SPOLU je inšpirovaný nielen českou právnou úpravou, účinnou od 1. septembra 2016, ale aj legislatívnymi prácami dosiahnutými vlády I. Radičovej na ministerstve školstva, ktoré neboli dotiahnuté do úspešného konca kvôli jej predčasnému skončeniu. „Prvým zákonom, ktorý som ako poslanec presadil, bolo povinné zverejňovanie záverečných prác na internete. V zahraničí bežná vec, u nás to vyvolalo u rektorov taký odpor, aký som odvtedy nezažil. No vytrvali sme a oplatilo sa to, od zasvietenia do tohto tmavého kúta sa kvalita prác musela zlepšiť. V boji proti obchodníkmi s titulmi musíme pokračovať, ak chceme zrekonštruovať slovenské vysoké školy,“ uzavrel predseda SPOLU Beblavý.


Comments

Add comment