S. Petrík a J. Hipš kritizovali zákon k povinnému predškolskému ročníku. Ministerke školstva a predkladateľom venovali krajčírsky meter | SPOLU — občianska demokracia

S. Petrík a J. Hipš kritizovali zákon k povinnému predškolskému ročníku. Ministerke školstva a predkladateľom venovali krajčírsky meter

Rýchle a nedotiahnuté zavedenie povinného predškolského ročníka by znamenalo prehĺbenie nedostatku miest v škôlkach a jeho preliatie na mladšie deti a ich rodičov. Preto predkladá poslankyňa SPOLU – občianskej demokracie Simona Petrík na júnovú schôdzu parlamentu zákon, ktorý by umožnil tvorbu menej regulovaných detských skupín, teda priniesol viac miest. Ruka v ruke s tým chce uzákoniť garanciu miesta v škôlke pre všetky deti od 3 rokov. Expert SPOLU na vzdelávanie Juraj Hipš kritizoval spôsob predloženia zákona. Aby predkladatelia a ministerka školstva nerobili neuvážené rozhodnutia, v duchu porekadla “dvakrát meraj a raz strihaj” im venoval krajčírske metre.

Tento školský rok bolo zamietnutých 11000 žiadostí o miesto v štátnej škôlke. Najmä väčšie slovenské mestá majú problém s nedostatočnou kapacitou škôlok pre mladšie deti, ako aj s nedostatkom učiteliek v nich. Ak by parlament schválil návrh poslancov o povinnom predškolskom ročníku, podľa poslankyne SPOLU Simony Petrík, ktorá sa venuje problémom rodín a žien, by to znamenalo, že by sa ešte znížil počet miest pre trojročné deti.

“Sťaženie prístupu trojročných detí ku miestu v škôlke si nemôžeme dovoliť. Je to antisociálne a spiatočnícke. Rodičia detí, ktoré dovŕšia 3 roky veku, prestávajú poberať rodičovský príspevok a zostáva im len prídavok na dieťa vo výške 24,34 eura. Ak dieťa nedostane škôlku po dovŕšení 3 rokov, majú na výber z dvoch zlých možností – zostať doma alebo dať dieťa do drahej súkromnej škôlky. Včera som telefonovala s kamarátkou, ktorá má trojičky a žije pri Bratislave. Deti jej nikde nechcú vziať a 1500 eur na škôlku skrátka nemá. Je to bezvýchodisková situácia.”

Poslankyňa navrhuje na júnovú schôdzu garanciu miesta v škôlke pre všetky deti od 3 rokov. “Každý rodič by mal mať istotu, že keď jeho dieťa dosiahne 3 roky, bude mať nárok na cenovo dostupnú škôlku, alebo ho jeho samospráva odškodní aspoň vo výške rodičovského príspevku. Nesmie sa stávať, že rodič zostane odkázaný na 24-eurový prídavok na dieťa,” dodala poslankyňa.

Aby bolo možné vytvoriť potrebnú kapacitu, Simona Petrík tiež navrhuje, aby bol prijatý najskôr zákon, ktorý zavedie možnosť tvoriť detské skupiny. “Už roky pravidelne predkladám do parlamentu dva zákony, prvý – aby rodičia, neziskovky, či samosprávy, mohli tvoriť pre deti nad 3 roky detské skupiny, ktoré nemusia spĺňať všetky prísne normy ako škôlky. V ČR umožnili tvorbu detských skupín a vznikli ich tam už stovky. Práve rýchla, svojpomocná a lacnejšia tvorba miest pre deti je to, čo jediné môže pomôcť, aby sme mohli prijať povinný predškolský ročník alebo aby sme mohli prijať garanciu miesta v škôlke pre každé dieťa od 3 rokov,” povedala Petrík.

Predkladaná novela zákona, ktorá zavádza povinné predškolské vzdelávanie, má podľa odborníka SPOLU na školstvo Juraja Hipša aj ďalšie vážne nedostatky. Nie je doriešené opakovanie ročníka a vytvára sa možnosť, aby prepadávali už šesťročné deti. “Podmienky pre individuálne vzdelávanie detí sú nastavené veľmi prísne a nie je jasné, aké dôvody k tomu vedú predkladateľov zákona. Požadovať pedagogické vzdelanie, dokladovať priestorové zabezpečenie a vzdelávací plán je neprimerané aj v porovnaní s inými krajinami,” hovorí Hipš.

Zákon je podľa neho v mnohých častiach nedomyslený. “Ak vládni poslanci predkladajú zákony týkajúce sa vzdelávania, tak deti, učitelia aj rodičia by uvítali, keby sa držali príslovia dvakrát meraj a raz strihaj. Slovenské školstvo potrebuje výrazné zlepšenie, ale určite nie predkladaním novely zákona, ktorá je nepremyslená,“ konštatoval a pre troch poslancov a ministerku školstva prichystal dar. “Darujem každému krajčírsky meter a ministerke špeciálny drevený veľký meter. Aby im pri tvorbe zákonov pripomínali, že je lepšie dvakrát merať a raz strihať,” uzavrel Hipš.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.