Rodičia majú kvôli zavretým školám strach o budúcnosť svojich detí, ukázal prieskum strany SPOLU | SPOLU — občianska demokracia

Rodičia majú kvôli zavretým školám strach o budúcnosť svojich detí, ukázal prieskum strany SPOLU

Prieskum strany SPOLU ukázal, že výučbu na diaľku nepovažujú deti ani rodičia za plnohodnotnú formu vzdelávania a vzbudzuje v nich obavy o budúcnosť. Strana SPOLU preto žiada ministerstvo, aby sa školy bezpodmienečne otvárali ako prvé, keď to pandemická situácia dovolí. Zároveň vyzýva, aby minister pripravil plán ako zmierniť dopady zavretých škôl na deti a podáva pomocnú ruku. “Školstvo nemôže byť arénou politickej súťaže.  Jedinou cestou je spolupráca a realizovanie riešení, ktoré pomôžu každému dieťaťu zvládnuť túto náročnú situáciu,” hovorí predseda strany SPOLU Juraj Hipš.

Výsledky prieskumu, ktorý si zadala strana SPOLU ukazujú, že zavreté školy a dištančné vzdelávanie nie je pozitívne vnímané ani zo strany detí, ani zo strany ich rodičov. Až 77% rodičov vyjadrilo súhlas s výrokom, že priebeh dištančného vzdelávania vzbudzuje obavy o budúcnosť dieťaťa. “V prieskume sme sa pýtali iba rodičov, ktorých deti majú prístup k online vzdelávaniu. Čísla by boli radikálne horšie, keby sme doň zahrnuli aj rodičov a deti, ktoré sa vzdelávali iba prostredníctvom pracovných listov alebo nemali ani to šťastie a od októbra sa neučili vôbec,” hovorí predseda strany SPOLU Juraj Hipš. Len 16% rodičov a 31% detí nemá žiadne obavy z dopadov zavretých škôl.Aj preto strana SPOLU žiada ministerstvo, aby sa školy bezpodmienečne otvárali ako prvé, keď to pandemická situácia dovolí. Zároveň vyzýva ministra, aby výrazne zvýšil podporu pre učiteľov so zvládnutím dištančnej výučby a umožnil prístup k vzdelávaniu aj pre desaťtisíce detí, ktoré nemajú prístup k online výučbe. “Taktiež je nutné pripraviť plán ako po otvorení škôl pomôcť všetkým deťom vyrovnať rozdiely vo vzdelávaní. Za stranu SPOLU podávam ministerstvu školstva pomocnú ruku. Školstvo nemôže byť arénou politickej súťaže,” dodáva Hipš s tým, že je ochotný poskytnúť know-how, nápady, skúsenosti zo zahraničia aj kontakty na učiteľov.Z hľadiska nadobúdania nových vedomostí považuje vzdelávanie na diaľku za horší spôsob  až 76% rodičov a 58% detí. “Učitelia robia maximum čo môžu, ale zo strany ministerstva necítia podporu. Pri dištančnom vzdelávaní boli hodení do vody a sami sa museli učiť plávať. Mnohí sa chcú zlepšovať v online výučbe čo ukazuje aj stále vysoká účasť na webinároch, ktoré pre nich od jari organizujem,” približuje Hipš.

Podľa predsedu strany SPOLU sa po otvorení škôl naskytá zároveň príležitosť ako systematicky riešiť rozdiely vo vedomostiach medzi deťmi z bohatých a chudobných rodín. “Ešte v rámci volebného programu sme navrhovali zaviesť program Škola po škole. Ten by slúžil ako forma individuálneho vzdelávania a pomáhal by vyrovnávať rozdiely medzi žiakmi, ktoré boli na Slovensku obrovské ešte pred pandémiou. Teraz sa však potrebnosť takéhoto prístupu radikálne znásobila,” dodáva na záver Hipš. S touto formou podpory súhlasí aj 64% rodičov.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.