Reči sa hovoria, lesy sa ďalej rúbu | SPOLU — občianska demokracia

Reči sa hovoria, lesy sa ďalej rúbu

Drancovanie lesov

Z vyjadrení vládnych predstaviteľov o ochrane lesov by sme mali odvodzovať, že majú záujem na záchrane starých horských lesov, ktoré sú prirodzeným prostredím ohrozeného hlucháňa hôrneho. Podľa podpredsedu SPOLU – občianskej demokracie a ekológa Erika Baláža v týchto dňoch prebieha ťažba dreva pod Kráľovou hoľou, v chránenom území s výskytom hlucháňa hôrneho. Deje sa tak aj napriek usmerneniu Ministerstva životného prostredia, ktoré malo takúto ťažbu zastaviť a napriek stanovisku Správy národného parku, ktoré upozorňuje na výskyt kriticky ohrozeného druhu.. Realizujú ju štátne Lesy SR, ktoré priamo podliehajú vláde. Erik Baláž preto podáva podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Kým v prípade ťažby vo Veľkej Fatre podal podnet na Inšpekciu ŽP Karol Kaliský, v Nízkych Tatrách podá podnet Erik Baláž. „Snáď do volieb v roku 2020 nezničia úplne všetko,“ dúfa podpredseda SPOLU a odhaľuje, že vyjadrenia vládnych predstaviteľov o ochrane lesov boli len pretvárkou. „Reči o tom, ako vláda chráni prírodu, sú len divadielkom pre naivného diváka. Lesy SR priamo podliehajú vláde a naďalej ťažia v najcitlivejších chránených lokalitách,“ odhaľuje Baláž a má k dispozícii dôkazy, že ťažké mechanizmy v týchto dňoch ťažia drevo pod Kráľovou hoľou. Baláž tiež tvrdí, že masívna ťažba sa týka zdravých stromov aj tzv. neaktívnych chrobačiarov a prebieha v hniezdnom období. „Dochádza k vyrušovaniu vtákov a nemožno vylúčiť ani usmrcovanie a ničenie biotopu chránených druhov,“ tvrdí ďalej Baláž.

„Priamo v národnom parku Nízke Tatry ničia jeden z posledných starých lesov. Ich priami nadriadení na verejnosti povedia čokoľvek, v skutočnosti ale využívajú posledné možnosti na to, aby stihli vyťažiť a predať, čo sa dá. Kde je Ministerstvo životného prostredia a Štátna ochrana prírody, ktorí sa vyhovárajú na pôdohospodárov z SNS? Oni zrejme ani netušia, že sa v chránených územiach ťaží. Alebo o tom vedia a nerobia nič? Obidve verzie ukazujú na nekompetentnosť štátnych orgánov, voči ktorej treba ostro zasiahnuť,“ uzatvára Baláž.

Len nedávno zastavila Slovenská inšpekcia životného prostredia na podnet Karola Kaliského ťažbu v území hlucháňa hôrneho vo Veľkej Fatre. Ťažili tam Lesy SR, teda podnik priamo podliehajúci Vláde SR.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.