PS/SPOLU predstavili BOD ZLOMU - zlomový program pre zlomové voľby | SPOLU — občianska demokracia

PS/SPOLU predstavili BOD ZLOMU – zlomový program pre zlomové voľby

Koalícia PS/SPOLU dnes na verejnej diskusii s občanmi Hviezdoslavova predstavila volebný program, ktorým chce po rokoch 1989 a 1998 spustiť na Slovensku tretiu vlnu zásadných zmien. S programom plánujú ísť do miest a obcí po celom Slovensku. Hovoria, že dobrý program musí obstáť pred ľuďmi. Jadrom celého programu sú systémové opatrenia, ktoré Slovensko zbavia vplyvu oligarchov a zlepšia fungovanie štátu. Koalícia sa chce prioritne zamerať na životné prostredie, vzdelávanie a vedu a zdravotníctvo. Zásadné zmeny v týchto oblastiach sú nevyhnutnou podmienkou ďalšieho výrazného rastu kvality života na Slovensku.

Líder PS/SPOLU Michal Truban, ktorý je zároveň gestorom pre programovú kapitolu digitalizácie, skonštatoval, že tvorba spoločného koaličného programu osobnosti strán PS a SPOLU ešte viac zblížila. “Ak sa nám podarí presadiť čo len polovica z programu Bod zlomu, Slovensko sa výrazne posunie vpred a stane sa oveľa lepšou krajinou pre všetkých. Spoločné diskusie o zmenách nás všetkých nabili chuťou ich uskutočniť,” povedal. 

Na programových stretnutiach bola podľa neho konštruktívna atmosféra: “Som hrdý na tento program, pretože je oveľa lepší, ako by boli dva samostatné programy. Počas približne 50 sedení, kde sme za každú zo 16 kapitol rozdiskutovali, sa nám podarilo dostať to najlepšie od odborníkov a odborníčiek z obidvoch strán. Práve naše diskusie mi potvrdili, že politiku vieme robiť lepšie – pri programe nejde len o opatrenia, ale hlavne o ľudí, ktorí sú pripravení ho skutočne realizovať. Na argumentácii našich gestoriek a gestorov som videl, že im ide o verejné dobro, nie o ego alebo vlastný prospech. Aj preto diskusie prebiehali v konštruktívnom duchu a vyšli z nich tie najlepšie spoločné riešenia.”

Nakoniec BOD ZLOMU tvorilo viac ako 1000 odborníkov a 100 gestorov a ich spolugestorov. Programový líder PS/SPOLU Miroslav Beblavý povedal viac o procese tvorby programu: “Program má po výraznom krátení na 240 stranách konkrétne ciele a skutočné riešenia. Nejde o žiadne kozmetické úpravy. Ponúkame zásadné zmeny, ktoré posunú Slovensko dopredu. Je to prelomový program, ale zostáva realistický.” 

Všetky dôležité zmeny v BODE ZLOMU majú prepočítaný vplyv na verejné financie. “Výnimočný je práve v tom, že sme pri jeho tvorbe postupovali maximálne zodpovedne –  zásadnejšie opatrenia máme prvýkrát v slovenskej histórii prerátané. Jeho realizácia nebude znamenať ani nárast byrokracie. Áno, máme záujem vytvoriť dve nové ministerstvá, ale plánujeme v rovnakej miere aj zrušiť.” Program PS/SPOLU počíta s vytvorením Ministerstva pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR a Ministerstvo pre verejnú správu a rozvoj regiónov SR. 

Program obsahuje aj niekoľko kapitol, ktoré v politickej diskusii na Slovensku chýbali. “Zodpovednosťou novej politiky je čeliť výzvam, ktoré presahujú jedno volebné obdobie a sú nesmierne dôležité pre kvalitu života ľudí. V Bode zlomu riešime aj oblasti, ktoré stará politika ignorovala. Napríklad klimatickú krízu, obranu demokracie a hybridné hrozby,” uzavrel Beblavý.

Na Slovensku všetci vedia, že v školách by malo byť menej memorovania, viac kritického myslenia, že sa musíme orientovať na zručnosti. Na zmenu tohto stavu navrhuje PS/SPOLU napríklad vytvorenie systému metodicko-pedagogickej podpory učiteľov a učiteliek, podporu pedagogických fakúlt alebo rozbehnutie reformy osnov, ktorá bude postavená na inováciách, rozvoji životných, sociálnych a digitálnych zručností žiakov a žiačok.

Pre odborníkov koalície PS/SPOLU zdravie nie je len kvalitne poskytnutá zdravotná starostlivosť chorému človeku, ale dlhodobá a preventívna starostlivosť o zdravie ľudí. V Bode zlomu PS/SPOLU konštatuje, že pacienti nedostávajú to, na čo majú nárok. PS/SPOLU chcú byť zásadne prísnejší na zdravotné poisťovne pri vynucovaní ich zodpovednosti. Jedným z mnohých konkrétnych opatrení, ktoré to má zabezpečiť, je zadefinovanie výkonov, na ktoré má pacient a pacientka bezplatne nárok, vrátane maximálnych čakacích lehôt a minimálnej geografickej dostupnosti. V prípade nedodržania nároku bude musieť poisťovňa preplatiť vyšetrenie u ľubovoľného poskytovateľa, inak štát obmedzí jej zisky.

V oblasti životného prostredia chce PS/SPOLU prelomovo posilniť ministerstvo životného prostredia a pridať k jeho právomociam lesné hospodárstvo a energetiku. Plánujú tiež zákon, ktorý vyhlási stav klimatickej núdze alebo zvýšenie celkovej výmery prísne chránených území bez zásahov človeka na minimálne 5 percent rozlohy Slovenska. 

PS/SPOLU predstavila prvýkrát aj osobnosti, ktoré budú za jednotlivé programové kapitoly a programové tímy politicky zodpovedať.

Zoznam kapitol a ich hlavných gestorov

Dobrý život

Vzdelávanie: múdre a inovatívne Slovensko (Juraj Hipš, Vladimír Šucha)
Zdravé Slovensko (Oskar Dvořák)
Životné prostredie, klimatická kríza a energetika (Erik Baláž)
Ľudské práva a občianska spoločnosť (Irena Biháriová)
Kultúra, cirkev, národnostné menšiny (Zora Jaurová)

Bezpečná  a spravodlivá krajina

Spravodlivosť (Zuzana Števulová)
Vnútorná bezpečnosť (Branislav Diďák)
Bezpečnosť a obrana (Pavel Macko)
Hybridné hrozby a dezinformácie (Jakub Goda, Daniel Milo)
Zahraničné veci (Ivan Štefunko)

Silná ekonomika

Zamestnanosť, sociálne veci a rodina (Jozef Mihál)
Financie, ekonomika, štát bez oligarchov (Miroslav Beblavý)
Rozvoj regiónov a verejná správa (Katarína Macháčková)
Digitálne Slovensko (Michal Truban)
Doprava, infraštruktúra a bývanie (Juraj Jendrišák)
Pôdohospodárstvo (Martin Ondráš)

 Celý program si môžete prečítať tu: https://progresivnespolu.sk/bod-zlomu

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.