Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia vytvoria proeurópsku koalíciu (SVK/ENG/FR/DE) | SPOLU — občianska demokracia

Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia vytvoria proeurópsku koalíciu (SVK/ENG/FR/DE)

SPOLU – občianska demokracia a Progresívne Slovensko dnes oznámili, že vo voľbách do Európskeho parlamentu budú kandidovať spoločne. Lídri Ivan Štefunko a Miroslav Beblavý zdôraznili, že na Slovensku vzniká jediná naozajstná proeurópska sila. Koalícia bude jasnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú, aby Slovensko nehralo v EÚ druhé husle.

„Znepokojujú nás aj silnejúce hlasy, ktoré Slovensko tlačia na okraj EÚ, nadbiehajú diktatúram na východe, živia nacionalizmus a extrémizmus. Spájame sa pre všetkých, ktorí si želajú lepšie a silnejšie Slovensko ako pevnú súčasť Európskej únie. Spájame sa, aby sme im ponúkli silnejší hlas a nádej, že ich v europarlamente bude mať kto zastupovať,” povedal predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.

Podľa predsedu SPOLU Miroslava Beblavého je Slovensko plné slušných, pracovitých a talentovaných ľudí, ktorí sú hrdí na členstvo v EÚ, ale často sa v nej cítia druhoradí. „Všetci máme európsky pas, ale nemáme európske zdravotníctvo, európske školy, európske služby, či potraviny. Všetko je tu európske len naoko,” uviedol M. Beblavý.

Na Slovensku však potrebujeme naozaj európske nemocnice, cesty, školy, sociálne služby. A to dokážu dosiahnuť iba poctiví politici, ktorí zmýšľajú a správajú sa ako Európania. “Nie tí doterajší, ktorí sa správajú, ako keby chceli rozložiť Slovensko aj EÚ zvnútra,” povedal Beblavý.

Koalícia PS a SPOLU bude spojenectvom schopných a odhodlaných politikov pripravených obhajovať slovenské záujmy a posilňovať spoločnú Európu. “Od toho závisí budúcnosť Slovenska, na tom máme s PS zhodu. A preto sa spájame, aby mali hlasy proeurópskych voličov čo najväčšiu váhu,” povedal Beblavý.

PS a SPOLU už predstavili aj vedúce osobnosti spoločnej európskej kandidátky. Lídrami budú Michal Šimečka a Vladimír Bilčík. Šimečka z PS bude na kandidátke na prvom mieste, Bilčík zo SPOLU na druhom a Simona Petrík zo SPOLU na treťom mieste. „Máme tím skúsených odborníkov, presvedčených vlastencov a odhodlaných Európanov. V Európskom parlamente budú chrániť záujmy Slovenska, dokážu spolupracovať s ostatnými, aby EÚ bola ešte silnejšia,” charakterizoval kandidátku  Ivan Štefunko.

Dohodu o spoločnom postupe v európskych voľbách považujú lídri PS a SPOLU za prvý krok. „Ľudia na Slovensku oprávnene očakávajú zmenu súčasného spôsobu vládnutia. Chcú žiť v bezpečnej, modernej krajine s fungujúcim, spravodlivým štátom. Je to základ ďalšej spolupráce, aby bola zmena spôsobu vládnutia možná už po voľbách do Národnej rady SR v roku 2020. O zmene nestačí hovoriť, musíme ju spolu urobiť. V súčasnej  situácii na Slovensku je jedinou zodpovednou cestou, ako ju dosiahnuť, spájanie síl,” uzavrel Miroslav Beblavý.

ENGLISH TRANSLATION

Mr. Miroslav Beblavý, Chairman of SPOLU and Mr. Ivan Štefunko, Chairman of party Progresívne Slovensko (Progressive Slovakia, ALDE Member), announced a joint ticket for the upcoming European Parliament elections (May 23rd – 26th, 2019). The idea is to bring together as much of the Pro-European forces that exist in Slovakia and to give the voters the assurances not a single vote for strong and democratic EU will be lost in the battle ahead. The top of the list will be shared, in order to balance the strength of what are equal political partners, in following manner: the first position will belong to the candidate of the Progresívne Slovensko party, the second and third position to SPOLU – Občianska demokracia. As for the prospective membership of successful candidates in EP fractions, Progresívne Slovensko is already a member of ALDE, thus its future MEPs, if any, will sit in ALDE. SPOLU – Občianska demokracia has ambition to join the ranks of EPP and its MEPs plan consequently to join the caucus of the biggest political family on the continent. In extraordinary times, the solutions must be found that may be considered unorthodox. However, if one considers that Slovak turnout in EP elections was always one of the lowest in Europe, this measure is also an attempt to consolidate the splitted electorate. Moreover, it is worth to mention, that a Pro-European coalition of ALDE/EPP (alphabetical order) has existed in European Parliament itself since 2017.

FRENCH TRANSLATION

M. Miroslav Beblavý, président du parti SPOLU et M. Ivan Štefunko, président du parti Progresívne Slovensko (Parti Progressiste de la Slovaquie, un membre ADLE), ont annoncé un ticket commun pour les prochaines élections au Parlement européen (23-26 mai 2019). L’idée est de rassembler le plus grand nombre possible des forces proeuropéennes existantes en Slovaquie et de donner aux électeurs les assurances qu’aucun vote pour une UE forte et démocratique ne sera perdu dans la bataille à venir.
Le haut de la liste sera partagé, afin d’équilibrer la force de deux partenaires politiques égaux, de la manière suivante: le premier poste appartiendra au candidat du parti Progresívne Slovensko, les deuxième et troisième postes à SPOLU – Občianska demokracia.
Progresívne Slovensko est déjà membre de l’ALDE, de sorte que ses futurs eurodéputés, le cas échéant, siègeront à l’ALDE. SPOLU – Občianska demokracia a pour ambition de rejoindre les rangs du PPE et ses eurodéputés entendent, par conséquent, rejoindre le caucus de la plus grande famille politique du continent.
Dans des temps extraordinaires, il faut trouver des solutions qui peuvent être considérées comme peu orthodoxes. Toutefois, si l’on considère que le taux de participation slovaque aux élections européennes a toujours été l’un des plus bas d’Europe, cette mesure constitue également une tentative de consolidation de l’électorat divisé.
De plus, il convient de mentionner qu’une coalition pro-européenne d’ADLE / PPE (ordre alphabétique) existe au Parlement européen même depuis 2017.

GERMAN TRANSLATION

Miroslav Beblavý, Vorsitzender von der politische Partei SPOLU, und Ivan Štefunko, Vorsitzender der Partei Progresívne Slovensko (Progressive Slowakei, ALDE-Mitglied), kündigten eine gemeinsame Wahlliste für die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament (23. bis 26. Mai 2019) an. Die Idee ist, so viele wie möglich der pro-europäischen Kräfte in der Slowakei zusammenzubringen, und den Wählern die Zusicherung zu geben, dass keine einzige Stimme für eine starke und demokratische EU in der bevorstehenden Kampf verloren geht. Um die Stärke der gleichwertiger politischer Partner auszugleichen, wird die Spitzpositionen der Wahlliste auf folgende Weise geteilt: die erste Position gehört dem Kandidaten der Partei Progresívne Slovensko, die zweite und die dritte Position der SPOLU – Občianska demokracia. Progresívne Slovensko ist bereits Mitglied von ALDE: daher werden alle künftigen Abgeordneten in ALDE vertreten sein. SPOLU – Občianska demokracia will Mitglied der EVP sein: darum werden sich die SPOLU Abgeordneten zu der größten politischen Familie des Kontinents anzuschließen. In außergewöhnlichen Zeiten müssen Lösungen gefunden werden, die als unorthodox gelten. Unter Berücksichtigung der Tatsache dass die slowakische Wahlbeteiligung bei Wahlen zum Europäischen Parlament immer eine der niedrigsten in Europa war, ist diese Maßnahme auch einen Versuch zur Konsolidierung der aufgespaltenen Wählerschaft. Erwähnenswert ist außerdem, dass es im Europäischen Parlament selbst schon seit 2017 eine pro-europäische Koalition aus ALDE / EVP (alphabetische Reihenfolge) gibt.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.