Programové skupiny

Programové skupiny sú odborné skupiny členov, sympatizantov a externých expertov na konkrétne témy. Pravidelne sa pod vedením gestora stretávajú a pripravujú programové dokumenty slúžiace ako východiskový bod pre tvorbu programu strany SPOLU - občianska demokracia.

Ak sa chcete zapojiť do práce odborných skupín, zaregistrujte sa ako člen alebo sympatizant. Po prilásení do vášho konta nájdete kontakty na gestorov skupín v záložke Skupiny.

 • Korupcia a právny štát
  Papalášizmus / zneužívanie verejnej funkcie
  Zodpovedný: Miroslav Beblavý

 • Sociálna a rodinná politika
  Rodinná politika
  Zodpovedná: Simona Petrík

 • Dane a podnikateľské prostredie
  Dane a podnikateľské prostredie
  Zodpovedná: Jarka Lukačovičová

 • Verejná správa
  Verejná správa
  Zodpovedná: Katarína Macháčková

 • IT, výskum a inovácie
  IT, výskum a inovácie
  Zodpovedný: Martin Vician

 • Kultúra a umenie
  Kultúra a umenie
  Zodpovedná: Viera Dubačová

 • Medzinárodné vzťahy
  Obrana, bezpečnosť
  Zodpovedný: Vlado Bilčík

 • Energetika
  Energetika
  Zodpovedný: Kristián Takáč

 • Doprava
  Doprava
  Zodpovedný: Martin Pekár

Pripravujeme odborné skupiny aj v týchto oblastiach:

 • Sociálna a rodinná politka

 • Tretí sektor a jeho postavenie

 • Segregované komunity

 • Školstvo

 • Ženy

 • Šport

 • Zdravotníctvo

 • Životné prostredie a pôdohospodárstvo

 • Regióny

 • Plán pre Východ