Programové skupiny

Programové skupiny sú odborné skupiny členov, sympatizantov a externých expertov na konkrétne témy. Pravidelne sa pod vedením gestora stretávajú a pripravujú programové dokumenty slúžiace ako východiskový bod pre tvorbu programu strany SPOLU - občianska demokracia.

Ak sa chcete zapojiť do práce odborných skupín, zaregistrujte sa ako člen alebo sympatizant. Po prilásení do vášho konta nájdete kontakty na gestorov skupín v záložke Skupiny.

Ukončené

SPUSTENÉ

 • Rodinná politika
  Zodpovedná: Simona Petrík

 • Verejná správa
  Zodpovedná: Katarína Macháčková

 • IT, výskum a inovácie
  Zodpovedný: Martin Vician

 • Šport
  Zodpovedný: Jozef Mihál

 • Cestovný ruch
  Zodpovedný: Radúz Dula

 • Sociálna politika - starnutie
  Zodpovedný: Jozef Mihál

 • Kultúra a umenie
  Zodpovedná: Viera Dubačová

 • Medzinárodné vzťahy
  Zodpovedný: Vlado Bilčík

 • Energetika
  Zodpovedný: Kristián Takáč

 • Doprava
  Zodpovedný: Martin Pekár

 • Segregované komunity
  Zodpovedný: Martin Vavrinčík

 • Životné prostredie a pôdohospodárstvo
  Zodpovedný: Erik Baláž

Pripravujeme odborné skupiny aj v týchto oblastiach:

 • Tretí sektor a jeho postavenie

 • Školstvo

 • Ženy

 • Obrana a bezpečnosť

 • Zdravotníctvo

 • Regionálny rozvoj

 • Plán pre Východ

 • Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)