Programové skupiny

Program SPOLU  tvoríme prostredníctvom programových skupín. Sú to odborné pracovné skupiny členov, sympatizantov a externých expertov na konkrétne témy. Pravidelne sa pod vedením gestora stretávajú a pripravujú programové dokumenty, ktoré slúžia pre tvorbu programu strany SPOLU - občianska demokracia.

Ak sa chcete zapojiť do práce odborných skupín, zaregistrujte sa ako člen alebo sympatizant. Po prilásení do vášho konta nájdete kontakty na gestorov skupín v záložke Skupiny.

Ukončené

SPUSTENÉ

 • Verejná správa
  Zodpovedná: Katarína Macháčková

 • IT, výskum a inovácie
  Zodpovedný: Martin Vician

 • Šport
  Zodpovedný: Jozef Mihál

 • Cestovný ruch
  Zodpovedný: Radúz Dula

 • Sociálna politika - starnutie
  Zodpovedný: Jozef Mihál

 • Zdravotníctvo
  Zodpovední: Oskar Dvořák, Miroslav Beblavý

 • Obrana a bezpečnosť
  Zodpovedný: Pavol Macko

 • Kultúra a umenie
  Zodpovedná: Viera Dubačová

 • Energetika
  Zodpovedný: Kristián Takáč

 • Doprava
  Zodpovedný: Martin Pekár

 • Segregované komunity
  Zodpovedný: Martin Vavrinčík

 • Životné prostredie a pôdohospodárstvo
  Zodpovedný: Erik Baláž

 • Tretí sektor
  Zodpovedný: Viera Dubačová

 • Zdravotne ťažko postihnutí (ZŤP)
  Zodpovední: Jakub Krako, Jaroslava Lukačovičová

 • Regionálny rozvoj
  Zodpovedný: Juraj Dobšovič

Pripravujeme odborné skupiny aj v týchto oblastiach:

 • Školstvo

 • Ženy

 • Plán pre Východ