Programové skupiny

Program SPOLU  tvoríme prostredníctvom programových skupín. Sú to odborné pracovné skupiny členov, sympatizantov a externých expertov na konkrétne témy. Pravidelne sa pod vedením gestora stretávajú a pripravujú programové dokumenty, ktoré slúžia pre tvorbu programu strany SPOLU - občianska demokracia.

Ak sa chcete zapojiť do práce odborných skupín, zaregistrujte sa ako člen alebo sympatizant. Po prilásení do vášho konta nájdete kontakty na gestorov skupín v záložke Skupiny.

Spravodlivé Slovensko

Zodpovední: Miroslav Beblavý, Pavel Nechala. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Skutočne férová ekonomika - dane a podnikateľské prostredie

Zodpovedná: Jaroslava Lukačovičová. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Skutočne nezávislá polícia

Zodpovedný: Branislav Diďák. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

IT, výskum a inovácie

Zodpovedný: Martin Vician. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Obrana a bezpečnosť

Zodpovedný: Pavel Macko. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Dezinformácie

Zodpovedný: Jakub Goda. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

 

Skutočne zdravé Slovensko

Zodpovední: Oskar Dvořák, Miroslav Beblavý, Zuzana Vargová. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Skutočne dôstojná staroba

Zodpovedný: Jozef Mihál. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Skutočne solidárne Slovensko - rodinná politika

Zodpovedná: Simona Petrík. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP)

Zodpovední: Jakub Krako, Jaroslava Lukačovičová. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

 

Skutočne vzdelané Slovensko

Zodpovedný: Juraj Hipš. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Skutočne zelená krajina - životné prostredie a pôdohospodárstvo

Zodpovedný: Erik Baláž. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Skutočne európske Slovensko - medzinárodné vzťahy

Zodpovední: Miroslav Beblavý, Vladimír Bilčík, Dalibor Roháč. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

 

Kultúra a umenie

Zodpovedná: Viera Dubačová. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Cestovný ruch

Zodpovedný: Radúz Dula. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Doprava, výstavba, pošta a telekomunikácie

Zodpovedný: Martin Pekár. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Šport

Zodpovedný: Jozef Mihál. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Verejný priestor

Zodpovední: Lucia Štasselová, Boris Hrbáň, Drahan Petrovič. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.

Energetika

Zodpovedný: Karel Hirman. Pripomienkovanie programu bolo ukončené.