Programové skupiny

Program SPOLU  tvoríme prostredníctvom programových skupín. Sú to odborné pracovné skupiny členov, sympatizantov a externých expertov na konkrétne témy. Pravidelne sa pod vedením gestora stretávajú a pripravujú programové dokumenty, ktoré slúžia pre tvorbu programu strany SPOLU - občianska demokracia.

Ak sa chcete zapojiť do práce odborných skupín, zaregistrujte sa ako člen alebo sympatizant. Po prilásení do vášho konta nájdete kontakty na gestorov skupín v záložke Skupiny.

Spravodlivé Slovensko

Zodpovední: Miroslav Beblavý, Pavel Nechala. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Skutočne férová ekonomika - dane a podnikateľské prostredie

Zodpovedná: Jaroslava Lukačovičová. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Skutočne nezávislá polícia

Zodpovedný: Branislav Diďák. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

IT, výskum a inovácie

Zodpovedný: Martin Vician. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Obrana a bezpečnosť

Zodpovedný: Pavel Macko. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Dezinformácie

Zodpovedný: Jakub Goda. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

 

Skutočne zdravé Slovensko

Zodpovední: Oskar Dvořák, Miroslav Beblavý, Zuzana Vargová. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Skutočne dôstojná staroba

Zodpovedný: Jozef Mihál. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Skutočne solidárne Slovensko - rodinná politika

Zodpovedná: Simona Petrík. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Ťažko zdravotne postihnutí (ŤZP)

Zodpovední: Jakub Krako, Jaroslava Lukačovičová. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

 

Skutočne vzdelané Slovensko

Zodpovedný: Juraj Hipš. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Skutočne zelená krajina - životné prostredie a pôdohospodárstvo

Zodpovedný: Erik Baláž. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Skutočne európske Slovensko - medzinárodné vzťahy

Zodpovední: Miroslav Beblavý, Vladimír Bilčík, Dalibor Roháč. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

 

Kultúra a umenie

Zodpovedná: Viera Dubačová. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Cestovný ruch

Zodpovedný: Radúz Dula. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Doprava, výstavba, pošta a telekomunikácie

Zodpovedný: Martin Pekár. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Šport

Zodpovedný: Jozef Mihál. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Verejný priestor

Zodpovední: Lucia Štasselová, Boris Hrbáň, Drahan Petrovič. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.

Energetika

Zodpovedný: Karel Hirman. Program je momentálne možné pripomienkovať tu.