Kategórie

Pripomienkujte programovú kapitolu Dane a podnikateľské prostredie expertky SPOLU Jaroslavy Lukačovičovej

SPOLU – občianska demokracia dnes predstavila programovú kapitolu Dane a podnikateľské prostredie, ktorú vytvorila rovnomenná pracovná skupina pod vedením expertky SPOLU na túto tému a členky predsedníctva Jaroslavy Lukačovičovej. Tá je presvedčená, že časy, kedy Slováci výrazne benefitovali z veľkých investícií a montážnych hál, už odznievajú a budeme sa musieť zamerať na rozhýbanie ekonomiky v regiónoch, nastavenie priaznivého podnikateľského prostredia a prijať kroky pre zvýšenie miezd pre všetkých obyvateľov Slovenska. Program SPOLU v tejto oblasti je možné zhrnúť do troch bodov: vyššie mzdy, nižšie dane a menej byrokracie. Programová kapitola je otvorená na pripomienkovanie širokej verejnosti.

Programovú kapitolu Dane a podnikateľské prostredie expertka SPOLU Jaroslava Lukačovičová rozposlala významným osobnostiam z ekonomickej, akademickej, neziskovej a podnikateľskej oblasti na pripomienkovanie. Rovnako je tento dokument dostupný pre každého občana na stránke www.stranaspolu.sk/dane-podnikanie, kde je možné program pripomienkovať cez elektronický formulár do 15. júla. Pripomienky pracovná skupina pod vedením Jaroslavy Lukačovičovej vyhodnotí a zapracuje.

„Cieľom SPOLU – občianska demokracia je zvýšiť kvalitu života ľudí. Výšku miezd a kvalitu podnikateľského prostredia preto považujeme za jednu z našich priorít, lebo navzájom veľmi úzko súvisia. Tento dokument ponúkne našu víziu boja za lepšie mzdy a kvalitnejšie podnikateľské prostredie,“ zhrnula Lukačovičová.

Miroslav Beblavý potvrdil, že dosiahnutie modernej ekonomiky je pre SPOLU prioritou, pretože dnes sa ekonomike síce darí, ale len v ukazovateľoch. „Našou prioritou sú vyššie mzdy pre každého občana, pretože dnes sa hospodársky úspech Slovenska nepremieta do lepšej životnej úrovne všetkých obyvateľov. Som veľmi rád, že za túto oblasť v SPOLU zodpovedá odborníčka s rokmi praktických skúseností, ktorá je zapojená v dôležitých podnikateľských organizáciách a ktorá je sama podnikateľkou.“

Expertka SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie Jaroslava Lukačovičová sa štrnásť rokov venuje problematike účtovníctva, daní a odvodov. Prostredníctvom svojich klientov, ale aj svojho podnikania sa dennodenne stretáva s praktickými úskaliami podnikania. Je poradkyňou Združenia podnikateľov Slovenska, členkou pracovnej skupiny pre dane v Republikovej únii zamestnávateľov a prezidentkou Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií. Je autorkou viacerých publikácií zameraných na podnikanie, účtovníctvo a dane neziskových organizácií. Pravidelne publikuje odborné články, venuje sa aj prednáškovej činnosti a v rámci aktívneho zapájania sa do legislatívneho procesu upozorňuje na administratívu a byrokraciu spojenú s podnikaním. Niekoľko rokov je členkou poroty súťaže Podnikateľka Slovenska.