Predstavili sme plán na efektívnu podporu rozvoja vidieka DESATORO PRE VIDIEK | SPOLU — občianska demokracia

Predstavili sme plán na efektívnu podporu rozvoja vidieka DESATORO PRE VIDIEK

Viera Dubačová

Koalícia PS/SPOLU dnes predstavila 10 konkrétnych a odvážnych opatrení, ktoré prinesú zásadnú zmenu pre vidiek, na ktorý sa desaťročia zabúdalo. Cieľom DESATORA PRE VIDIEK je vytvoriť u nás moderný európsky vidiek 21. storočia. PS/SPOLU chce zabrániť poklesu zamestnancov v tradičných profesiách a zastaviť odchod ľudí v produktívnom veku z vidieka do zahraničia. Slovenský vidiek je v rámci koaličného programu BOD ZLOMU nosnou témou a jeho revitalizácia je súčasťou navrhovanej komplexnej reformy regiónov a verejnej správy.

Volebný líder Michal Truban podotkol, že niektorí komentátori o PS/SPOLU hovoria, že je to koalícia len pre mestá a pre Bratislavčanov. “Ja osobne som rád, že to tak vôbec nie je – že máme v tíme kopec ľudí, ktorí na vidieku žijú a ktorým na vidieku, na malých obciach, záleží. Ja pochádzam z malej dediny, z Kysuckého Lieskovca, žije tam celá moja rodina a moja mama bola dokonca starostkou našej obce. Viem, aké ťažké je problémy riešiť bez reálnej podpory od štátu a centrálnej vlády. Slovensko by mala byť súdržná krajina, kde každý dostane férovú príležitosť žiť dobrý život, či v meste alebo na dedine,” povedal Truban.

Koalícia PS/SPOLU pod vedením poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Dubačovej dlhodobo mapuje problémy slovenského vidieka počas pravidelných výjazdov jej mobilnej poslaneckej kancelárie. Jej tím počas svojich výjazdov absolvolval desiatky stretnutí so starostami a obyvateľmi slovenských obcí. Podnety a návrhy od ľudí sa stali základom programu „DESATORO PRE VIDIEK“.

Často sa stretávam s názorom, že Slovensko sa delí na dve časti, Bratislavu a zvyšok. Skutočný stav tejto krajiny zistíte až keď poctivo cestujete po celom vidieku, aj po tých najodľahlejších kútoch. Ide o miesta, na ktoré akoby všetci zabudli, miesta kde ľudia prvýkrát v živote videli poslanca parlamentu, teda ich voleného zástupcu. Ľudí skôr trápi to, či budú mať vôbec vybudovanú kanalizáciu, vodovod, či sa ich deti budú mať ako dopraviť do školy, alebo ako sa postarajú o svojich starších rodinných príslušníkov. Ľudia v týchto regiónoch riešia aj  podmienky zdravotnej starostlivosti, a vôbec ako sa k nej desiatkami kilometrov dopraviť,“ uviedla poslankyňa strany SPOLU – občianska demokracia Viera Dubačová.

Vidiek je podstatou slovenskej kultúry a tradícií. Keď ho štát bude naďalej prehliadať, môže to vyústiť do ešte hlbšej priepasti medzi mestami a dedinami. Koalícia PS/SPOLU verí, že je možné vyriešiť najzákladnejšie a najkľúčovejšie problémy ľudí žijúcich v obciach.

DESATORO PRE VIDIEK 

1. MENEJ PAPIEROVANIA, VIAC PEŇAZÍ OBCIAM

Zjednodušíme čerpanie dotácií a eurofondov, aby mohli obce pre svojich obyvateľov ľahšie realizovať komunitné a sociálne projekty. Zvýšime príspevky do Envirofondu a pomôžeme obciam s jeho čerpaním. Zabezpečíme transparentnosť procesov.

2. LEPŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV A PODPORA MLÁDEŽE

Zabezpečíme pomoc od štátu pri budovaní denných a nočných stacionárov pre seniorov. Zvýšime podporu pre tých, ktorí sa budú starať o našich najzraniteľnejších v ich domácom prostredí. Podporíme budovanie medzigeneračných komunitných centier pre seniorov, deti a mládež.

3. PITNÁ VODA A KANALIZÁCIA DO KAŽDEJ OBCE

Chceme zaviesť pitnú vodu a kanalizáciu do každej obce s viac ako 2000 obyvateľmi. Podporíme obce, ktoré potrebujú prioritne vybudovať vodovody a kanalizáciu. Predstavíme alternatívne spôsoby spracovania a likvidácie splaškovej vody a budeme obce motivovať k ich využívaniu. 

4. NÁJOMNÉ BÝVANIE PRE MLADÉ RODINY

Nechceme, aby ľudia zo svojich obcí odchádzali. Zavedieme štátnu pomoc pri poskytovaní dotácií a pôžičiek obciam za účelom výstavby nájomných bytov pre mladé rodiny a posilníme verejné zdroje zo Štátneho fondu na rozvoj bývania na budovanie nájomného bývania.

5. PODPORA PRI BUDOVANÍ CHODNÍKOV, CIEST, CYKLOTRÁS A RODINNÝCH DOMOV

Zavedieme alternatívne formy financovania pre budovanie obecných ciest, chodníkov a cyklotrás v obciach. Podporíme rozvoj cykloturizmu. Budovanie cyklodopravy bude financovať štát. Podporíme menej byrokracie pri stavbe rodinných domov.

6. PODPORA POCTIVÉHO A AKTÍVNEHO RODINNÉHO FARMÁRSTVA

Podporíme aktívnych farmárov a farmárky zefektívnením dotácií do agrosektora na zamestnanosť, vysokú pridanú hodnotu a potravinovú sebestačnosť. Podporíme vznik regionálnych odbytových centier.

7.ČISTÉ A ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A LESY PRE ĽUDÍ

Podporíme čisté studne, čistú vodu, čisté a živé potoky a rieky. Zlepšime recykláciu tak, aby mali ľudia dostupnejšie zberné nádoby a separovanie odpadov bolo pohodlnejšie. Lesy SR transformujeme na viaceré regionálne centrá vlastnené obcami a mestami. O využití lesov v okolí svojich obcí by mali rozhodovať ľudia, ktorí tam žijú.

8. DOSTUPNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ PRE VŠETKÝCH

Detský lekár, všeobecný lekár a zubár by mal byť dostupný pre ľudí aj v obciach s menším počtom obyvateľov. Zavedieme príspevky pre mladých lekárov, aby zostávali vo svojich obciach a otvárali si ambulancie aj mimo veľkých miest.

9.KVALITNÉ A DOSTUPNÉ VZDELÁVANIE

Presadíme zákonnú garanciu miesta v škôlke pre všetky deti od troch rokov. Rozšírime sieť prvého stupňa základných škôl 1 – 4 vrátane malotriedok, aby čo najviac detí v citlivom  veku mohlo navštevovať školu blízko svojho bydliska. Tam kde to nebude možné podporíme bezplatné školské autobusy.

10. VIAC PEŇAZÍ V PEŇAŽENKE A ROZVOJ REMESELNÝCH CENTIER NA VIDIEKU

Znížime odvody pre ľudí zamestnaných v obci, aby im zostalo viacej peňazí v peňaženke. Prioritne podporíme remeselnú výrobu. Zabezpečíme zachovanie spracovateľstva a tradičných remesiel, akými sú krajčírstvo, stolárstvo, hrnčiarstvo, klobučníctvo, sklárstvo, či drotárstvo.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.