Pre médiá

Kontakt pre média

Silvia Hudáčková
Tel. č. +421 907 053 346
E-mail: press@stranaspolu.sk

http://stranaspolu.sk

Logá SPOLU - občianska demokracia

Logo normálne vo formáte PDF

Logo normálne vo formáte JPG

Logo kompaktné vo formáte PDF

Logo kompaktné vo formáte JPG

Naše farby

Ilustračné obrázky