Kategórie

Poslankyňa Petrík sa pýta ministra Richtera: Kedy sa otcovia dočkajú voľna po narodení dieťaťa?

V apríli 2017 predložila poslankyňa a členka predsedníctva SPOLU Simona Petrík návrh zákona na zavedenie dvojtýždňovej otcovskej dovolenky po narodení dieťaťa. 

Dnes už síce otcovia nárok na 28 týždňov materskej majú, no nemôžu si ju vziať počas doby, keď je na materskej matka dieťaťa. Otec dieťaťa má dnes podľa Zákonníka práce nárok na platené voľno len na čas, kedy matku svojho dieťaťa vezie do pôrodnice a z nej. Čas, ktorý potrebuje otec na starostlivosť o ostatné deti, keď matka rodí, je v nemocnici po pôrode alebo sa stará o novorodenca, je neplatený alebo ho vôbec nemusí od zamestnávateľa dostať. Väčšinou sa situácia rieši dohodou alebo je upravená v kolektívnej zmluve. „Práve prvé týždne po narodení dieťatka bývajú pre rodinu najnáročnejšie a otec je najviac potrebný. Môže totiž pomôcť matke v období, kedy je ona čerstvo po pôrode a ešte stále v pôrodnici, a jemu bude vytvorený priestor postarať sa o staršie deti. Alebo ho môže využiť napríklad aj na administratívu spojenú s narodením dieťaťa, ktorá je bohužiaľ neúnosná,“ vysvetľuje prospešnosť návrhu poslankyňa, ktorá sa zameriava na rodinnú politiku.

Simona Petrík preto navrhla, aby otec by tak získal nárok na dva týždne plateného voľna navyše počas šestonedelia a rovnako ako matka by získal nárok na 75 % dennej mzdy zo Sociálnej poisťovne. Otec bude mať podľa predkladaného návrhu zákona nárok na otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní, t. j. podieľal sa na fungovaní sociálneho systému. „Je dokázané, že otcovia, ktorí absolvovali otcovskú dovolenku sa aj po jej skončení viac starajú o dieťatko. Verím, že môžeme posilniť väzby medzi dieťaťom, matkou a otcom v tesnom období po narodení dieťaťa, a zároveň pomôcť rodovej rovnosti. Ak budú mať voľno po narodení potomka aj otcovia, zníži sa znevýhodnenie matiek na trhu práce.“

Aj Európska komisia pri predstavovaní princípov Európskeho piliera sociálnych práv predstavila konkrétne návrhy sociálnych opatrení, ktoré by mali byť garantované v celej EÚ. Jedným z týchto návrhov bolo práve zavedenie platenej otcovskej dovolenky v rozsahu aspoň desať dní.

Ročne sa na Slovensku narodí približne 50 000 detí, každú chvíľu tak tisíce rodín musia riešiť situáciu, ako skĺbiť narodenie dieťaťa a prácu. „Otcovia by túto možnosť privítali. Platené voľno je bežné sociálne opatrenie v Európskej únii. Má ho 21 z 28 členských štátov, Slovensko je jedinou krajinou V4, kde chýba. Preto naozaj nevidím dôvod s jeho prijatím ďalej čakať. Verím, že môj návrh zákona bude prijatý. Ak nie, budem sa ministra Richtera formou interpelácie pýtať, kedy plánuje predstaviť vlastný sľúbený návrh,“ dodáva poslankyňa.


Comments

Add comment