PISA: Najväčšou kauzou vlády Smeru a SNS sú zanedbané deti | SPOLU — občianska demokracia

PISA: Najväčšou kauzou vlády Smeru a SNS sú zanedbané deti

Meranie PISA za rok 2018 potvrdzuje, že najväčšou kauzou posledného desaťročia je stav školstva. Zanedbávaním vzdelávania okráda vládna väčšina jednu generáciu detí za druhou o lepší život. Slovensko má na viac ako na podpriemerné výsledky. Môže dať férovú šancu na vzdelanie všetkým deťom a učiteľov, ktorí sú na svoju prácu hrdí. Ambíciou koalície PS/SPOLU je dostať Slovensko do konca budúceho desaťročia do prvej polovice rebríčka.

Podľa programového lídra PS/SPOLU Miroslava Beblavého výsledky testovania potvrdili, že Slovensko zaostáva aj za susedmi ako Česko a Poľsko. “Žiaľ, pre žiadnu z doterajších vlád nebolo školstvo prioritou. Slovenské deti naučenými schopnosťami zaostávajú nielen za priemerom, ale aj za rovesníkmi z okolitých krajín. Iní nám ukazujú, že sa to dá. Najlepšou krajinou v PISA  je Estónsko. Poľsko poskočilo o desať miest na 6. miesto. Slovensko sa motá na chvoste,” upozornil M. Beblavý. 

Podľa neho sa nemôžeme uspokojiť s podpriemernosťou. “Ministerka školstva sa bude radovať, že sme neskončili katastrofálne. Slovensko má však na viac ako tešiť sa, že nie sme úplne najhorší. Na to však potrebujeme ozvážne zmeny a ľudí, ktorí ich dokážu urobiť. Našou ambíciou je dostať Slovensko do konca budúceho desaťročia do prvej polovice rebríčka,” dodal programový líder PS/SPOLU.

OECD konštatuje, že napriek istému zlepšeniu oproti roku 2015, dlhodobý trend na Slovensku je klesajúci vo všetkých troch oblastiach. V matematickej gramotnosti sme sa dostali na úroveň priemeru, v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti dosahujú slovenskí žiaci významne podpriemerné výsledky. Až 31% detí na Slovensku je čitateľsky negramotných.

Máme na viac. Naše deti nie sú o nič horšie ako tie v zahraničí – nerodia sa menej talentované či menej inteligentné. Žiaľ systém vzdelávania je dnes nastavený tak, že ich nepripravuje na zručnosti, ktoré budú v živote potrebovať. A ako ukazuje testovanie PISA, dokonca ani na základné zručnosti ako je čitateľská gramotnosť či matematika,” hovorí jeden z gestorov koalície pre vzdelávanie Juraj Hipš.

V programe Bod zlomu preto navrhuje tím niekoľko zásadných zmien: metodickú a finančnú podporu učiteľov, zmenu osnov, aby zodpovedali moderným štandardom a spôsob, akým sa učí – aby škola deti bavila. “Vieme, že to nepôjde ľahko. Ide ale o budúcnosť našich detí a aj našej krajiny a sme pripravení o ňu zabojovať,” dodal Hipš.

Popri samotných podpriemerných výsledkoch sú pre Vladimíra Šuchu, gestora pre vzdelávanie, vedu a inovácie za hnutie Progresívne Slovensko, alarmujúce zistenia o vplyve socio-ekonomického statusu na školské výsledky. Slovenské školstvo nie je férové. Nie je schopné pomôcť deťom z chudobnejšieho prostredia k lepšiemu vzdelaniu a vďaka tomu zlepšeniu svojich životných podmienok. PS/SPOLU má program pre férové Slovensko. V ňom dostanú aj deti so sťaženou štartovacou pozíciou plnohodnotnú šancu na rozvoj svojich schopností a talentov.”

1.   Najdôležitejší sú učitelia

Hipš a Šucha chcú zabezpečiť, aby sa platy učiteľov a učiteliek zvyšovali rýchlejšie ako rastie priemerná mzda. Každoročným zvyšovaním platov v priemere o 10 % prekročí v roku 2024 priemerný plat učiteľa a učiteľky 80 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Chcú tiež zlepšiť prípravu budúcich učiteľov na vysokých školách. 

2.           Čo a ako sa učí

Škola nemá deti zahltiť informáciami, ktoré ľahko nájdu na internete. Našim cieľom je zmeniť povinné osnovy škôl tak, aby učivo bolo zmysluplné pre 21. storočie, využiteľné v živote a rozvíjalo postoje a zručnosti žiakov.  Budeme podporovať aktivizujúce didaktické prístupy a flexibilnejšiu organizáciu vyučovania. 

3.           Podpora najzraniteľnejších skupín žiakov

Základy pre rozvoj zručností sa najintenzívnejšie vyvíjajú v prvých rokoch života, pred nástupom do školy. Vo veku šiestich rokov už niektorí žiaci a žiačky majú výrazne sťaženú štartovú líniu. Je alarmujúce, že stále bojujeme s nedostatočnými kapacitami škôlok. Postupne zavedieme nárok na miesto v materskej škole pre deti najprv od štyroch a neskôr od troch rokov. Kapacity a voľné miesta budeme posilňovať aj flexibilnejšími podmienkami pre vstup do siete materských škôl, úpravou podmienok fungovania detských skupín a firemných škôlok.

Výsledky Slovenska v medzinárodnom PISA testovaní sú dlhodobo alarmujúce. Od začiatku merania sa takmer výlučne umiestňujeme pod priemerom OECD a na chvoste krajín EÚ, a to najmä v meraní čitateľskej gramotnosti. Školstvo a vzdelávanie je pre koalíciu PS/SPOLU  jednou z najvyšších priorít, v programe BOD ZLOMU je zaradená na prvom mieste.

Živý prenos z tlačovej konferencie nájdete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/stranaspolu/videos/2689450034445434/

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.