Parlamentná práca | SPOLU — občianska demokracia

Parlamentná práca

Zákony, ktoré sme predkladali do parlamentu:

DOBRÝ ŽIVOT

 1. Vytvorenie Fondu na ochranu národného prírodného dedičstva, vďaka ktorému zabránime výrubom stromov v chránených oblastiach Zistiť viac
 2. Zmiernenie tvrdosti zákona voči riaditeľom škôl a školských zariadení v prípade oneskoreného podania majetkového priznania Zistiť viac
 3. Posilnenie žiackych školských rád, aby sa študenti učili skutočne spolurozhodovať o svojej škole, a tak boli vedení k aktívnemu občianstvu Zistiť viac
 4. Odstránenie a prevencia mobingu v pedagogických kolektívoch  Zistiť viac
 5. Garancia miesta v škôlke pre každé dieťa nad 3 roky Zistiť viac 
 6. Aspoň 30-minútový priestor pre občanov na každom zasadnutí zastupiteľstva Zistiť viac
 7. Posilnenie povinnosti politikov odpovedať na otázky novinárov Zistiť viac
 8. Založenie fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky Zistiť viac
 9. Ochrana novinárov – ich zaradenie do kategórie chránených osôb  Zistiť viac
 10. Podpora investigatívnej žurnalistiky: Znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov a ich zamestnávateľov Zistiť viac
 11. Povinnosť verejnoprávnych médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky Zistiť viac
 12. Zavedenie detských skupín Zistiť viac 

BEZPEČNÁ A SPRAVODLIVÁ KRAJINA

 1. Sfunkčnenie zákazu krížového vlastníctva médií  Zistiť viac
 2. Sprísnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov Zistiť viac
 3. Uzákonenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov  Zistiť viac
 4. Zavedenie nezávislej inšpekcie policajného zboru, slobodné orgány činné v trestnom konaní – vytvorenie Rady pre integritu policajného zboru a prideľovanie vecí náhodným výberom  Zistiť viac
 5. Slobodnejší prokurátori  a ochrana ich postupu v trestnoprávnych veciach. Prideľovanie spisov náhodným výberom a pretrhanie miestnych väzieb.  Zistiť viac
 6. Zverejňovanie rozhodnutí prokurátorov a policajtov  Zistiť viac
 7. Dva zákony o práve občana urobiť chybu v úradnom styku a nedostať hneď finančnú pokutu, ak nejde o vážne pochybenie Zistiť viac 1 2
 8. Odoberanie akademických titulov získaných podvodom Zistiť viac
 9. Zavedenie možnosti sponzorských darov pre neziskovky  Zistiť viac

SILNÁ EKONOMIKA

 1. Zníženie minimálnych odvodov pre živnostníkov Zistiť viac
 2. Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme Zistiť viac
 3. Systematické zvyšovanie minimálnej mzdy: naviazanie na 50 % priemernej mzdy Zistiť viac
 4. Estónska daň – zrušenie zdanenia zisku firiem, ktorý je investovaný späť do spoločnosti Zistiť viac
 5. Zníženie rozdielu v platoch medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu Zistiť viac
 6. Zavedenie 2-týždňovej dávky otcovskej dovolenky Zistiť viac
 7. Zavedenie flexibilného rodičovského príspevku  Zistiť viac
 8. Lepšia informovanosť a postavenie zamestnancov pri vyjednaní spravodlivej mzdy Zistiť viac
 9. Zavedenie sociálneho poistenia pre doktorandov Zistiť viac
 10. Zrušenie VÚC Zistiť viac
hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.