Náš tím | SPOLU — občianska demokracia

Náš tím

Predsedníctvo

 • Miroslav Kollár

  Predseda

  Poslanec NR SR a primátor Hlohovca. Bývalý novinár, aktivista, analytik, predseda Rady STV aj RTVS, výkonný riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky a generálny riaditeľ agentúry SITA. Je spoluautorom a editorom viacerých publikácií, vrátane Súhrnných správ o Slovensku, Národnej správy o kultúrnej politike a Vízie vývoja SR do roku 2020. Z Hlohovca urobil jedno z najlepšie hospodáriacich a najtransparentnejších slovenských miest, za čo ho týždenník Trend navrhol na ocenenie Manažér roka. Držiteľ ocenenia INFOčin roka, Ceny Dominika Tatarku či Evropský fejeton.

  Sledujte
  Facebook
 • Andrea Letanovská

  Podpredsedníčka strany

  Je primárkou oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Takmer rok bola poslankyňou NR SR a členkou zdravotníckeho výboru. Počas pandémie Covid-19 prinášala racionálne riešenia a potrebnú konštruktívnu kritiku. Členkou strany Spolu sa stala na jar 2021.  Do politiky vstúpila s cieľom vytvoriť a rozvíjať propacientsky orientovaný zdravotný systém. “Verím, že Slovensko nevyhnutne potrebuje nepopulistickú stranu očistenú od demagógie a prázdnych fráz,” hovorí Andrea Letanovská. 

  Sledujte
  Facebook
 • Pavel Nechala

  Podpredseda strany

  Odborník SPOLU pre otázky právneho štátu. Od roku 2005 pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Nechala & Co. Rovnako ako vo svojom občianskom živote, aj v advokácii presadzuje nulovú toleranciu voči nezákonným praktikám. Realizoval viacero pro bono prípadov, v ktorých sa postavil na stranu neoprávnene postihnutého občana. Od roku 2001 spolupracuje so slovenskou pobočkou Transparency International, kde bojuje za väčšiu otvorenosť a transparentnosť.

  Sledujte
  Facebook
 • Vladimír Bilčík

  Člen predsedníctva

  Poslanec Európskeho parlamentu vo výbore pre Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a expert SPOLU na európsku a zahraničnú politiku. Pôsobil ako pedagóg na Katedre politológie FiF UK a vedie výskumný program o Európskej únii v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Jeho aktivity môžete sledovať na www.vladimirbilcik.eu

  Sledujte
  Facebook Instagram Twitter
 • Anton Pitak

  Člen predsedníctva

  Sledujte
 • Natália Plevkova Svítková

  Členka predsedníctva

  Sledujte
 • Erik Radačovský

  Člen predsedníctva

  Sledujte
 • Lucia Štasselová

  Člen predsedníctva

  Lucia Štasselová je členka predsedníctva a viceprimátorka Bratislavy. Je členka predsedníctva Slovenského centra fundraisingu. Založila a koordinuje aktivity Kolégia pamäti národa pri občianskom združení Post Bellum. Bola predsedníčkou Výkonnej rady Fóra donorov, pracovala v RTVS ako manažérka pre neziskové projekty. Od roku 2014 pôsobí v komunálnej politike, je poslankyňa v Ružinove aj v hlavnom meste za Ružinov. V roku 2018 bola druhýkrát zvolená do mestského zastupiteľstva Bratislavy, stala sa námestníčkou primátora pre oblasť sociálnych vecí a rozvoj dostupného nájomného bývania.

  Sledujte
  Facebook

Osobnosti

 • Michal Wiezik

  Poslanec Európskeho parlamentu

  Docent a poslanec Európskeho parlamentu vo výbore pre Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Je ekológom, vedcom a pedagógom na Katedre aplikovanej ekológie na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde osem rokov pôsobil na poste prodekana pre vedu. V roku 2018 pripravoval stratégiu pre ochranu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO Karpatské bukové pralesy. V súčasnosti sa podieľa na príprave konceptu prírodného turizmu na Slovensku. Odborne sa venuje témam životného prostredia a ochrany prírody, spolupracoval aj na tvorbe programu SPOLU pre zelenú krajinu.

  Viac o jeho práci sa dočítate tu.

  Sledujte
  Facebook Instagram
 • Viera Dubačová

  Kultúra

  Poslankyňa NR SR, divadelná režisérka a bojovníčka proti extrémizmu. Založila Divadlo z Pasáže, ktoré pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Stála tiež pri zrode medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia a viacerých neziskových organizácií. V roku 2010 bola slovenskou ambasádorkou Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Je držiteľkou Krištáľového krídla za filantropiu ocenenia Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. V SPOLU sa venuje kultúre a občianskej spoločnosti.

  Sledujte
  Facebook
 • Katarína Macháčková

  Primátorka Prievidze

  Naša expertka na rozvoj regiónov a dopravu. V roku 2010 sa stala ako prvá žena v histórii primátorkou Prievidze a túto pozíciu zastáva už tretie volebné obdobie. Bola zvolená ako nezávislá kandidátka, a to aj napriek silnej tradičnej podpore strany SMER v regióne. Hoci musela po zvolení pristúpiť k racionalizačným opatreniam pre ozdravenie financií mesta, jej podpora v ďalších voľbách stúpla. V roku 2014 obhájila post primátorky s historicky najvyšším počtom hlasov. Mesto Prievidza získalo pod jej vedením mnohé ocenenia, napríklad za transparentnosť a komunikáciu s verejnosťou.

  Sledujte
  Facebook
 • Tamara Stohlová

  Odborníčka na životné prostredie

  Tamara Stohlová je aktivistka a analytička v oblasti životného prostredia a ochrany zvierat. Venuje sa prierezovo témam ochrany životného prostredia, udržateľnému životnému štýlu, ekologickému poľnohospodárstvu a starostlivosti o zvieratá z ulice. Podieľala sa na tvorbe Komunálneho manuálu a je spoluautorkou programu pre životné prostredie a pôdohospodárstvo. Založila projekt Zelená jedáleň, ktorý prináša rastlinné stravovanie do vysokoškolských jedální. Vyštudovala strategický manažment vo Veľkej Británii a v Holandsku. Pracovala pre Transparency International Slovensko aj pre OECD.

  Sledujte
  Facebook Instagram Spotify

Kancelária

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.