Náš tím

Miroslav Beblavý

Miroslav Beblavý je lídrom SPOLU a jedným z najaktívnejších poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2002 až 2006 zastával ako nezávislý odborník funkciu štátneho tajomníka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sa primárne venoval politikám zamestnanosti. V rokoch 2001-2002 a 2006-2010 viedol Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI). Počas svojej kariéry zastával viacero konzultantských pozícií pre Európsku komisiu, OECD, Svetovú banku a.i. Doktorský titul z ekonómie získal na University of St Andrews, docentúra mu bola udelená na Univerzite Komenského, kde niekoľko rokov pedagogicky pôsobil. V parlamente sa zameriava na ochranu spotrebiteľa, finančný trh, dane, opatrenia proti korupcii, transparentnosť a zdravotníctvo. S rodinou žije v bratislavskej Trnávke.

Miroslavove úspechy:

 • Presadil tzv. Beblavého percento, ktoré rozpútalo konkurenčný boj bánk o klientov hypotekárnych úverov, vďaka čomu majú dnes ľudia výrazne nižšie úroky na hypotékach.
 • Odkrytím káuz zastavil biznis Tety Anky, Marcela Foraia, maséra Kostku a ďalších.
 • Podarilo sa mu tiež presadiť povinné zverejňovanie vratiek DPH na internete, čo v budúcnosti pomôže zabrániť podvodom s nadmernými odpočtami DPH.
 • Jeho posledným úspechom je schválenie zverejňovania ponúkanej mzdy v pracovných inzerátoch, ktoré spolupredkladal s Jozefom Mihálom

Sledujte Miroslava:

FacebookDenník NTwitterInstagramBlog SME  & Web.

Katarína Macháčková

Katarína Macháčková je poslankyňou NR SR a expertkou SPOLU na rozvoj regiónov a dopravu. V roku 2010 sa stala ako prvá žena v histórii primátorkou Prievidze a túto pozíciu zastáva už druhé volebné obdobie. Bola zvolená ako nezávislá kandidátka, a to aj napriek silnej tradičnej podpore strany SMER v regióne. Hoci musela po zvolení pristúpiť k racionalizačným opatreniam pre ozdravenie financií mesta, jej podpora v ďalších voľbách stúpla. V roku 2014 obhájila post primátorky s historicky najvyšším počtom hlasov. Mesto Prievidza získalo pod jej vedením mnohé ocenenia, napríklad za transparentnosť a komunikáciu s verejnosťou. Po štúdiu na Právnickej fakulte UK v Bratislave pracovala v oblasti práva v súkromných spoločnostiach. Od roku 2004 je členkou advokátskej komory a do nástupu do funkcie primátorky mesta Prievidza úspešne vykonávala súkromnú advokátsku prax. S rodinou žije v Prievidzi.

Sledujte Katarínu:

Facebook  & Denník N.

Jozef Mihál

Jozef Mihál je poslancom NR SR, členom prípravného výboru SPOLU - občianska demokracia a rešpektovaným expertom v oblasti daní, odvodov, pracovného a sociálneho práva. V rokoch 2010-2012 pôsobil ako podpredseda vlády Ivety Radičovej, a tiež ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Vyštudoval odbor informatika na MFF UK, do roku 2006 pracoval ako analytik SW systémov na vedenie ekonomických agend, no už pätnásty rok sa venuje lektorskej činnosti a písaniu odborných publikácii. Jeho vášňou je futbal, angažuje sa v klube Inter Bratislava, a ako poslanec NR SR aktívne spolupracuje pri zavádzaní a zlepšovaní športovej legislatívy. Má 5 detí a s rodinou žije v Slovenskom Grobe.

Jozefove úspechy:

 • Medzi najvýraznejšie úspechy Jozefa Mihála patrí zavedenie materskej dovolenky pre otcov a adoptívnych rodičov
 • Umožnil zárobkovú činnosť popri poberaní rodičovského príspevku
 • Podarilo sa mu predĺžiť materskú dovolenku, zvýšiť materský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa
 • Spolu s Miroslavom Beblavým sa im podarilo presadiť povinné zverejňovanie miezd v pracovných inzerátoch.

Sledujte Jozefa:

FacebookDenník NHN OnlineAktualityBlog Trend  & Relia.sk.

Simona Petrík

Simona Petrík je poslankyňou NR SR a expertkou SPOLU pre rodinnú politiku. Venuje sa zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a na trhu práce. Je iniciátorkou kampane Vezmite svoje deti do práce, ktorá už druhý rok podporuje pracujúcich rodičov pri zlaďovaní ich pracovného a rodinného života. Medzi jej priority tiež patrí podpora dojčenia, obnovenia certifikátu Baby-Friendly hospital a dôstojnej pôrodnej starostlivosti. Dlhodobo podnikala v oblasti vzdelávania, vlastní sieť jazykových škôl. Spoluzakladala a dva roky ako predsedníčka viedla neziskovú organizáciu Platforma žien Slovenska. Vyštudovala politológiu na FiF UK v Bratislave. Narodila sa v Liptovskom Mikuláši a s rodinou žije v Bratislave – Karlovej Vsi.

Simonine úspechy:

 • Ako poslankyňa podala podnet na Ústavný súd, pre ktorý ministerstvo práce čiastočne opravilo nepodarený jasličkový zákon, vďaka čomu sa zlepšila dostupnosť jaslí pre rodičov a ich deti.
 • Upozornila ministerstvo zdravotníctva na protiústavnosť poplatku za sprevádzajúcu osobu pri pôrode, ktorý nakoniec ministerstvo skutočne zrušilo. Mladým rodinám táto zmena ušetrí približne 1 milión eur ročne.
 • Upozornila spolu s neziskovými organizáciami na neplatnosť certifikátov Baby-friedly hospital a pritlačila ministerstvo zdravotníctva, aby sa o neho museli nemocnice uchádzať znovu.

Sledujte Simonu:

FacebookInstagram, Denník NAktuality  & Blog SME.

Vladimír Bilčík

Vladimír Bilčík je expertom SPOLU na európsku a zahraničnú politiku SR. Pôsobí ako pedagóg na Katedre politológie FiF UK a vedie výskumný program o Európskej únii v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA). Vyštudoval politológiu a ekonómiu (B.A.) na Swarthmore College v USA, európsku politiku (M.Phil) na Oxforde vo Veľkej Británii a doktorát obhájil na Univerzite Komenského. Pracoval ako poradca zástupcu vlády SR v Konvente o budúcnosti Európy (2002 – 2003). Pravidelne publikuje o reforme a vonkajších vzťahoch EÚ a komentuje európsku politiku na Slovensku i v zahraničí. Je ženatý, má dve deti a žije v Bratislave.

Sledujte Vladimíra:

FacebookDenník NInstagram  & Twitter.

Ľudmila Chodelková

Ľudmila Chodelková je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Žiline a poslankyňou Žilinského samosprávneho kraja. V SPOLU sa expertne venuje školským zariadeniam. V roku 2009 sa stala riaditeľkou Centra voľného času Žirafa, ktoré bolo svojvôľou vedenia mesta Žilina zrušené. Ako predsedníčka Správnej rady sa nevzdala a spolu s ostatnými členmi obnovili Žirafu ako Súkromné centrum voľného času Žirafa, v ktorom je dodnes riaditeľkou. V súčasnosti má toto školské zariadenie viac ako 4 500 členov. Nedávno sa Ľudmila Chodlková stala riaditeľkou Súkromného bilingválneho gymnázia v Žiline. Na FTVŠ UK v Bratislave vyštudovala aprobáciu telesná výchova – biológia, pracovala ako pedagogička a neskôr zástupkyňa riaditeľa na strednej odbornej škole. S rodinou žije v Žiline.

Sledujte Ľudmilu:

Facebook  & Blog SME.

Viera Dubačová

Viera Dubačová je poslankyňou NR SR a tretie volebné obdobie aj nezávislou poslankyňou mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za zoskupenie Banskobystrická alternatíva. Uspela aj vo voľbách do VÚC a stala sa poslankyňou. V SPOLU sa venuje otázkam kultúry a boja proti extrémizmu. Po víťazstve Mariana Kotlebu v župných voľbách v roku 2013 spoluzaložila iniciatívu Nie v našom meste a začala sa angažovať v boji proti šíreniu intolerancie a nenávisti. Stála za kandidatúrou Jána Luntera v roku 2017 a bola spoluiniciátorkou tvorby jeho kandidátskeho tímu do zastupiteľstva. Je absolventkou divadelnej réžie na VŠMU v Bratislave a autorkou a režisérkou množstva vlastných hier. Založila komunitné Divadlo z Pasáže, ktoré pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím. Stála pri zrodení medzinárodného divadelného festivalu Arteterapia a neziskových organizácií Centra nezávislej kultúry Záhrada, Chráneného bývania Dom, Agentúry podporovaného zamestnávania, Šukar Dživipen a Animus Apertus. V roku 2010 bola slovenskou ambasádorkou Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Je držiteľkou ocenenia Krištáľové krídlo za filantropiu a držiteľkou ocenenia Pavla Straussa za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. Žije v Banskej Bystrici.

Sledujte Vieru:

FacebookDenník NBlog SME  & Web.

Jaroslava Lukačovičová

Jaroslava Lukačovičová je expertkou SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie. Je dlhoročnou podnikateľkou v oblastí účtovníctva a daní a bojovníčkou za menej byrokracie spojenej s podnikaním a zamestnávaním. Pracuje ako poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska a prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií. Je aj členkou poroty súťaže Podnikateľka Slovenska a autorkou viacerých publikácií na tému účtovníctva a daní neziskových organizácií. Pravidelne bloguje na ekonomické témy. Žije v Bratislave.

Jaroslavine úspechy:

 • Vďaka jej iniciatíve s M. Beblavým sa nebudú musieť neziskové organizácie pri prijímaní 2% z daní zapisovať do registra partnerov verejného sektora.

Sledujte Jaroslavu:

FacebookLinkedIn  & Denník N.

Pavel Nechala

Pavel Nechala je odborníkom SPOLU pre otázky právneho štátu. Od roku 2005 pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Nechala & Co. Podobne ako vo svojom občianskom živote, aj v advokácii presadzuje nulovú toleranciu voči nezákonným praktikám. Pavel Nechala realizoval viacero pro bono prípadov, v ktorých sa postavil na stranu neoprávnene postihnutého občana. Od roku 2001 spolupracuje so slovenskou pobočkou Transparency International, kde dlhodobo bojuje za väčšiu otvorenosť a transparentnosť. S rodinou žije v Bratislave-Petržalke.

Sledujte Pavla:

FacebookDenník NTrend BlogBlog SME  & Web.

Dalibor Roháč

Dalibor Roháč je ekonomickým a zahranično-politickým expertom SPOLU. Pôsobí ako výskumný pracovník American Enterprise Institute, kde sa venuje ekonomickému a politickému vývoju v Európe. Je tiež hosťujúcim výskumníkom v Max Beloff Centre na Buckinghamskej univerzite v Spojenom kráľovstve a v Institute of Economic Affairs v Londýne, ako aj hosťujúcim prednášajúcim na vysokej škole CEVRO Institut v Prahe. Okrem akademických textov publikoval vo Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, Financial Times a v mnohých iných významných svetových periodikách. Jeho minuloročnú knihu “Towards an Imperfect Union: A Conservative Case for the EU” časopis Foreign Affairs zaradil na zoznam najlepších kníh roku 2016. Momentálne žije s rodinou v Paríži.

Sledujte Dalibora:

FacebookInstagramDenník NTwitterLinkedIn & Týždeň.

Martin Vavrinčík

Martin Vavrinčík je expertom SPOLU pre problematiku sociálne vylúčených rómskych komunít a rozvoj regiónov. Problematike sociálne vylúčených rómskych komunít sa venuje od roku 2010, spočiatku ako riaditeľ odboru na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, neskôr ako programový riaditeľ v ETP Slovensko a odborný garant komunitného centra v Dobšinej. Od roku 2016 pracuje v neziskovej organizácii Človek v ohrození. Ako nezávislý expert pre oblasť bývania sa podieľal na príprave Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov. Pôsobil tiež ako expert pre Radu Európy a OBSE. Po štúdiu na Právnickej fakulte UK pracoval 5 rokov v advokátskej kancelárii Čechová&Partners. Pred parlamentnými voľbami 2016 zorganizoval kampaň Hráme o veľa na podporu volebnej účasti. Narodil sa v Košiciach a žije v Bratislave.

Sledujte Martina:

Facebook  & Instagram.

Oto Žarnay

Oto Žarnay je poslancom NR SR a odborníkom SPOLU pre problémy školstva, konkrétne pre podporu učiteľov a otázky školskej samosprávy. Pôsobí tiež ako nezávislý poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Sedemnásť rokov pracoval ako učiteľ na strednej škole, kde zároveň aktívne pôsobil v rade školy, ktorej sa neskôr stal aj predsedom. Keďže poukazoval na škodlivé a netransparentné kroky, s vedením školy mal časté konflikty. Tie vyvrcholili jeho vyhodením po tom, čo poukázal na podozrivé mesačné platby školy pre právničku, ktorá predtým pracovala v spoločnej firme brata a synovca vedúceho odboru školstva Košického samosprávneho kraja. Oto Žarnay naďalej bojoval za zlepšenie transparentnosti a hospodárenia školy, za čo mu neskôr bolo udelené ocenenie Biela vrana. Oto Žarnay pochádza z Košíc, kde v súčasnosti aj býva.

Sledujte Ota:

FacebookDenník N  & Blog SME.