Náš plán

Naše rozhodnutie vytvoriť politickú silu sme oznámili verejnosti výzvou Vráťme Slovensko ľuďom, kde sme popísali naše základné ciele a hodnoty.
Komplexný plán pre Slovensko chceme vytvoriť po diskusii s občanmi a našimi podporovateľmi. 4 prioritné programové tézy, ktoré nájdete nižšie, však už prirodzene vyplynuli z našej práce a budeme na nich naďalej stavať.

Rekonštrukcia štátu, ktorá stojí na pevných hodnotách.

 • Zákony musia platiť rovnako pre všetkých. To je princíp, od ktorého neustúpime, či ide o ministra alebo miestneho podvodníka.
 • Potrebujeme zásadne zmeniť situáciu v polícii a na prokuratúre tak, aby sme zabezpečili skutočnú nezávislosť oboch zložiek nielen od politikov, ale aj od oligarchov a zločineckých skupín. Len tak bude platiť na Slovensku jeden meter pre všetkých.
 • Potrebujeme obsadiť aj ostatné štátne inštitúcie kvalitnými a čestnými ľuďmi - profesionálnymi úradníkmi. Tak, aby štát vykonával svoje kompetencie podľa zákona, nezaujato a spravodlivo, nie v prospech konkrétnych záujmov. Preto zmeníme systém štátnej služby.
 • Prečítajte si celý program Rekonštrukcie štátu.

Vybudujeme silnú a modernú ekonomiku, ktorá dokáže zabezpečiť európske platy a európsku kvalitu života na Slovensku.

 • Viac o našich plánoch pre zvýšenie miezd sa dozviete na vyssiemzdy.sk
 • Ekonomický úspech bude pre nás úspechom len vtedy, keď prinesieme ľuďom skutočné zlepšenie ich života a keď pomôže ekonomika nielen firmám a podnikateľom, ale postará sa aj o tých, ktorí potrebujú pomoc.
 • Silná a moderná ekonomika: Ak chceme zvyšovať životnú úroveň, musí ekonomika pridať. Chceme zmeniť daňový systém tak, aby podporoval podnikateľov a investície na Slovensku. Na druhej strane chceme prinútiť oligarchov a schránkové firmy, aby platili svoj férový diel.
 • Vyššie platy – aby ekonomický úspech pocítili všetci: Štát si od pracujúcich ľudí musí brať menej na daniach a odvodoch a nechať im vyššie čisté platy. Zamestnanci vo verejnom sektore nesmú byť diskriminovaní - Zákonník práce musí platiť pre každého pracujúceho v súkromnom aj vo verejnom sektore.
 • Lepší život pre celé Slovensko. Nechceme Slovensko prvej a druhej kategórie. Presadíme ucelený plán pomoci zaostávajúcim regiónom, ktorý spojí investície do miestnej ekonomiky a lepšie verejné služby.
 • Pre malú, otvorenú a pružnú ekonomiku, akou Slovensko je, by ekonomický nacionalizmus bol samovraždou. Slovensko potrebuje bohatnúť práve na tom, čo sa naučilo od veľkých hráčov.
 • Upraceme vo verejnej správe. Za ostatné desaťročia neskutočne narástol počet rôznych úradov a verejných organizácií – potom niet peňazí na riešenie skutočných problémov. Pristúpime k systémovej zmene – zrušíme VÚC, vykonáme komunálnu reformu a v štátnej správe uplatníme princíp hodnoty za peniaze.

Zabezpečíme dostupnú zdravotnú starostlivosť a kvalitné vzdelávanie pre všetkých.

 • Kvalitná zdravotná starostlivosť musí byť dostupná pre všetkých. Zdravotníctvo musí prestať byť dojnou kravou záujmových skupín a vrátiť sa k svojmu základnému poslaniu, ktorým je starostlivosť o pacienta. Poisťovne aj zdravotníci majú súťažiť o pacienta, nie naopak. Každý sa musí dostať na vyšetrenie včas a získať ošetrenie v európskej kvalite tu, na Slovensku.
 • Vzdelanie berieme vážne. Slovensko sa pohne dopredu len vďaka vzdelaným, rozhľadeným a aktívnym ľuďom. Naše deti dnes nemajú rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu – či už ide o deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne slabých rodín, deti s nadaním a ďalších. Školám a učiteľom zas slovenský vzdelávací systém neposkytuje dostatočný odborný i pomocný servis na to, aby mohli kvalitne pripravovať všetky deti s ohľadom na ich individuálne potreby. Tieto zásadné problémy sú dlhodobo ignorované a takmer každý rok nový minister či ministerka školstva vzdelávací systém iba pláta čiastkovými zmenami. Školstvo potrebuje na svojom čele silného odborníka, ktorý opraví dlhé roky sa hromadiace deformácie, presadí hlboké zmeny a lepšie investície do vzdelávania všetkých našich detí.
 • Svet sa mení tak rýchlo, že o pár desaťročí pravdepodobne nebude existovať väčšina pracovných miest, ktoré dnes poznáme. Zlé alebo chýbajúce rozhodnutia viacerých vlád znamenajú, že naše školstvo a veda zaostávajú už za súčasnými, nieto ešte budúcimi nárokmi. Bez zásadných zmien môže naša ekonomika namiesto dobiehania úspešných poľahky skončiť aj na neúspešnom okraji vyspelého sveta.

Sme a zostaneme proeurópski a zároveň sebavedomí v EÚ.
 

 • Európsku úniu treba vylepšovať a posilňovať, nie podrývať a ničiť. Slovensko musí byť aktívnym hráčom v EÚ a obhajovať v nej záujmy ako nás, tak aj EÚ ako celku.
 • Ak chceme v Európskej únii niečo znamenať, musíme si najskôr upratať doma. Našim cieľom je, aby sme na Slovensku mali rovnakú kvalitu života ako v najvyspelejších krajinách Európy.

Zelená krajina a prosperujúce regióny.

 • Príroda a krajina sú naším najväčším bohatstvom. Pôda nám dlhodobo poskytuje obživu, na Slovensku máme obrovské zásoby kvalitnej pitnej vody. V rozlohou malej krajine nájdeme väčšiu biologickú rozmanitosť, ako majú mnohé väčšie krajiny, a hornatý charakter Slovenska vytvára predpoklady pre rozvoj turizmu.
 • Bohužiaľ, tento obrovský potenciál využívame často veľmi nerozumne. Národné parky sú devastované bezohľadnou ťažbou dreva a developerskými projektami. Divoké rieky vhodné na splavovanie a rybolov boli zastavané vodnými elektrárňami. Pravidlá v poľnohospodárstve podporujú viac pestovanie repky a biopalív ako výrobu potravín, a chcemikálie, ktoré sa pri tom používajú, škodia živej prírode aj pitnej vode. Poľnohospodárska mafia ide často viac po dotáciách ako po produkcii potravín a zamestnávaní ľudí.
 • Všetky tieto veci je potrebné zmeniť. Zmena by mala stavať na hodnotách tejto krajiny bez toho, aby sme ich ničili. Rozvoj regiónov je možné postaviť na turizme čerpajúcom z unikátnej prírody namiesto drancovania prírodných zdrojov. Poľnohospodárstvo môže opäť produkovať kvalitné miestne potraviny a zamestnávať ľudí.

 

 

Prečítajte si: