Najväčšiu ryžu zo zdravotného poistenia nemajú poisťovne, ale farmafirmy. SPOLU predstavila plán, ako lepšie využiť peniaze | SPOLU — občianska demokracia

Najväčšiu ryžu zo zdravotného poistenia nemajú poisťovne, ale farmafirmy. SPOLU predstavila plán, ako lepšie využiť peniaze

Robert Fico zvykol z neprimeraných ziskov v zdravotníctve obviňovať súkromné zdravotné poisťovne. Tie si berú dosť, ale expert SPOLU – občianskej demokracie na zdravotníctvo Oskar Dvořák zistil, že si zďaleka neodkrajujú taký kus koláča ako farmafirmy. Za nimi sú dodávatelia liekov, zdravotníckych pomôcok a techniky, ktorí mali veľmi vysoké priemerné zhodnotenie investovaného kapitálu. Znamená to, že na našom zdravotníckom trhu sú diery, ktoré niektorým umožňujú rozprávkové zisky, čím prichádzame o obrovské financie, ktoré by mohli byť v zdravotníctve preinvestované lepšie. SPOLU – občianska demokracia predstavila riešenia, ako tomu zabrániť a presunúť financie tam, kde by priniesli pacientom väčší úžitok.

Oskar Dvořák zanalyzoval zisky najväčších firiem v zdravotníctve za posledných 5 rokov, ktoré presahovali v roku 2017 hranicu tržieb jeden milión eur[1]. Za analyzované obdobie si len tieto firmy vyplatili zo zdravotníctva zisk vo výške 1,15 miliardy eur.

Graf: Podiel zdravotníckych firiem na celkovom zisku zo zdravotníctva

Zdroj: vlastná analýza[2]

Z koláča ziskov si u nás zďaleka najviac odkrajujú stále veľké farmaceutické firmy, nasledované dodávateľmi liekov, zdravotníckych pomôcok a techniky. Tieto dva sektory si v posledných rokoch odtrhli celkovo viac ako polovicu všetkých odčerpateľných ziskov[3], čo predstavuje vyše 600 miliónov eur. Zvyšok zisku si medzi sebou rozdelili hlavne súkromné ústavné zariadenia a polikliniky, lekárne a výdajne pomôcok. Vývoj dlhu štátnych nemocníc ukazuje, že okrem vysokých prevádzkových nákladov (60%) ide vyše štvrtina ich nákladov práve na lieky a zdravotnícky materiál. Slovensko je dnes jednou z krajín, ktorá v rámci Európy dáva najviac na lieky a zdravotnícky materiál zo svojich verejných financií. Slovenské rodiny totiž zo svojich rozpočtov musia každoročne zaplatiť navyše okrem zdravotného poistenia viac ako 700 miliónov eur na lieky, zdravotnícke pomôcky a iný zdravotnícky materiál.

Časopis The Economist definuje nadmerné zisky ako návratnosť investovaného kapitálu vyššiu ako 10%. Na Slovensku túto mieru návratnosti tie najziskovejšie firmy presahovali mnohonásobne. „Napríklad firma Meditrade na 2. mieste sa predovšetkým zameriava na kardiologické pomôcky a preslávila sa aj tým, že v čase dodávania materiálov pre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) bola jej obchodnou riaditeľkou manželka podpredsedu predstavenstva NÚSCH-u Iva Gašparoviča, syna exprezidenta Gašparoviča. Aj napriek tomu, že firma je jednou z najziskovejších firiem v slovenskom zdravotníctve, jej medziročné zisky v posledných rokoch klesli, a to potom, čo štátna poisťovňa začala v roku 2016 znižovať preplácané ceny za vybraný zdravotnícky materiál, vrátane toho kardiologického.“ Podľa Dvořáka tak má nastavenie pravidiel v zdravotníctve kľúčový význam.

Uviedol to aj na ďalšom príklade: „V roku 2017 naplno prepukla kauza zámeny drahších, na mieru vyrobených ortopedických pomôcok za lacnejšie, sériovo vyrábané pomôcky. Poisťovne v dôsledku medializovaných informácií vtedy ešte viac zintenzívnili svoje kontrolné činnosti na tieto pomôcky. Firma NEOPROT zo 4. miesta najvyšších ziskov v zdravotníctve, ktorá sa špecializuje práve na ortopedicko-protetické pomôcky, zaznamenala v roku 2017 len tretinovú návratnosť kapitálu oproti roku 2015 a takmer polovičnú oproti roku 2016.“

Miroslav Beblavý vysvetlil, že zisk v zdravotníctve nie je nemorálny, ale mal by byť primeraný a firmy by vďaka nemu mali prinášať slovenským pacientom inovácie a nové technológie. „Robert Fico roky bil do poisťovní a zatiaľ mu popod nos utekali skutoční hráči so ziskom – farmaceutické firmy a dodávateľské firmy. Zisk, nie len v zdravotníctve, by nemal byť vnímaný ako nemorálny, obzvlášť ak motivuje firmy prinášať nové technológie a iné inovácie slovenským pacientom, ktorí dostanú lepšiu starostlivosť. Tento zisk musí byť ale umožnený vo vysoko konkurenčnom prostredí s férovými pravidlami,“ vysvetlil Beblavý podstatu návrhov SPOLU.

Oskar Dvořák hovorí, že existuje veľký priestor na šetrenie v niektorých oblastiach, ktorý by neznížil kvalitu starostlivosti, ale umožnil by ju zvýšiť v iných oblastiach. „Vláda mala už dávno pristúpiť k sfunkčneniu generickej preskripcie, o čom už hovoria nahlas aj štátni úradníci, rozšíriť referencovanie a porovnávanie cien zdravotníckeho materiálu, sfunkčniť vstup inovatívnych liekov na slovenský trh, uľahčiť vstup biosimilárnych liekov, zaviesť zameniteľnosť zdravotníckeho materiálu podobne ako pri generických liekoch, rozšíriť centrálne obstarávania na viac liekov, prístrojov a zdravotníckeho materiálu a predovšetkým snažiť sa o znižovanie nadspotreby liekov,“ predstavil plány SPOLU v oblasti zdravotníctva Dvořák.

10 najziskovejších firiem za roky 2013 – 2017[4]

[1] Pri analýze sme využili dáta od Finstatu a z rebríčkov Top TREND a INEKO, ktoré sme doplnili vlastnými zisteniami.

[2] V analýze nie sú zahrnutí ambulantní lekári, keďže absolútna väčšina nedosahuje tržby väčšie ako 1 milión eur a taktiež je nemožné identifikovať presné tržby lekárov, ktorí fungujú ako fyzické osoby. Analýza taktiež nezahŕňa dlhodobú a sociálnu starostlivosť, keďže tento sektor viac v súčasnosti spadá do sociálneho rezortu.

[3] Pri odčerpateľnom zisku nie sú započítané firmy so stratou v danom roku

[4] Keďže sme sa chceli pozrieť na ziskovosť tých najväčších hráčov, tak do tohto rebríčka sme zahrnuli len firmy, ktoré dosiahli za roky 2013 – 2017 priemerný ročný zisk viac ako jeden milión eur. Ziskovosť pri najväčších firmách počítame ako návratnosť investovaného kapitálu (ROIC). Bežne sa zamieňa ziskovosť za výšku obchodnej marže, a teda pomer zisku k tržbám. Návratnosť investovaného kapitálu predstavuje ale medzinárodnú metodológiu, ktorú použil vo svojej analýze aj Economist, keďže predstavuje presnejšie porovnanie rôznych sektorov, ktoré môžu byť inak závislé na percentuálnej výške obchodnej marže.

[5] Ak by sme rátali dáta len za rok 2017, tak skokanmi roka, ktorí by sa umiestnili v rebríčku firiem iba za rok 2017 by boli aj: 1) LEKÁREŇ V POLIKLINIKE, ktorá mala extra úspešný rok, 2) InMed, dodávateľ prístrojov (CT, MR, a pod.) a aj 3) Záchranná služba Košice, ktorá mala posledné dva roky úspešné aj kvôli postupnému nárastu prevádzkovej dotácie

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.