Musíme si pomáhať: Webináre Juraja Hipša k dištančnému vzdelávaniu | SPOLU — občianska demokracia

Musíme si pomáhať: Webináre Juraja Hipša k dištančnému vzdelávaniu

Kvôli pandémii zostali stredné a základné školy opäť zatvorené. V tejto chvíli je dôležité si vedieť navzájom pomôcť. Juraj Hipš v spolupráci s učiteľmi pripravil bezplatné webináre, ako zvládnuť dištančné vzdelávanie.

Webinár Juraja Hipša: Deti s Aspergerovým syndrómom a dištančné vzdelávanie

Na webinári získate praktické informácie o špecifikách vnímania a reagovania detí s Aspergerovým syndrómom a ďalšími odlišnosťami vo vnímaní a spracovávaní informácií v čase dištančného vzdelávania, ako aj počas bežného vyučovania. Na konkrétnych príkladoch sa dozviete, s čím súvisia ich niekedy nečakané reakcie a do akej miery ich môžete ovplyvniť vhodným prístupom a komunikáciou. Zistíte tiež, čím môže byť pre nich náročné zapájať sa do dištančných foriem vzdelávania, a ako veľmi sú vnímavé na prijatie a kvalitu vzťahu s referenčnými osobami.Mojou hosťkou webináru bude Mgr. Viera Hincová, ktorá sa už siedmy rok intenzívne venuje problematike Aspergerovho syndrómu a neurodiverzity. Vedie workshopy a semináre s touto problematikou na celom Slovensku ako aj podporné skupiny pre rodičov v rámci oz HANS a A Centrum. Je psychologička a lektorka, mama dospelého Aspergera, jej články nájdete aj na Eduworlde.

Ak vás zaujímajú webináre, prihláste sa na odoberanie Noviniek na: https://bit.ly/prihlasovanienanovinky. Pravidelne vám budem zasielať záznamy webinárov, tipy a materiály od lektorov a upozornenia na pripravované webináre, aby vám už žiaden neušiel.

Webinár Juraja Hipša: Online výučba chémie INAK ako tradične

Na webinári si ukážeme interaktívne, aktivizačné a INĚ spôsoby vyučovania chémie online formou. Odnesiete si nápady a rady, ako učiť chémiu zaujímavo a aktívne.Mojou hosťkou bude Janka Buday Cibulková, učiteľka chémie a biológie.P.S. pre rodičov a deti: Pripravte si sviečku a zápalky, vyšší pohár s octom a sódu bikarbónu.Ak vás zaujímajú webináre, prihláste sa na odoberanie Noviniek na: https://bit.ly/prihlasovanienanovinky. Pravidelne vám budem zasielať záznamy webinárov, tipy a materiály od lektorov a upozornenia na pripravované webináre, aby vám už žiaden neušiel.

Inšpirácie spolu s užitočnými linkami z webináru Online výučba chémie INAK ako tradične s učiteľkou chémie Jankou Buday Cibulkovou

Free portál v angličtine na tvorbu krátkych testov alebo na získanie spätnej väzby/reflexie na konci hodiny.

www.mentimeter.com

Úniková hra EscapeBoom vytvorená v Google Sites o Alfredovi Nobelovi. 

https://sites.google.com/view/escapeboom/domov

Úniková hra o periodickej tabuľke prvkov vytvorená na portáli ThingLink. https://www.thinglink.com/scene/1383504147596181506

Portál a aj aplikácia do mobilu na tvorbu hier, pokladoviek, spätnej väzby, pre zmenu aktivity na hodine, implementáciu pohybu do hodiny, ktorá pre žiaka funguje v offline režime vonku.

www.actionbound.com

Stránka v anglickom jazyku plná simulácií z chémie, biológie aj z fyziky. https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid

Generátor QR kódov v slovenčine.

https://www.kodqr.sk/

Stránka s rôznymi aplikáciami na tvorbu rôznorodého materiálu prepojená s googlom. https://www.flippity.net/ + návod https://davidkralik.sk/flippity-1-koleso-ne-stastia-o-alias-ziadna-ruka-hore/

AKO ZVLÁDNUŤ KORONU NA ŠKOLE
O skúsenosti a rady ohľadne online vzdelávania sa podelili skúsení riaditelia Iveta Barková (SZŠ Senec) a Roman Baranovič (CZŠ Narnia).

VÝUČBA SLOVENSKÉHO JAZYKA DIŠTANČNOU FORMOU
O skúsenosti s výučbou slovenského jazyka a literatúry sa podelila skúsená stredoškolská učiteľka Martina Sondej Hosťovecká, z bilingválneho gymnáziu C.S. Lewisa v Bratislave.

FYZIKÁLNE EXPERIMENTY V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ
Prednáša: Jozef Beňuška, učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a spoluzakladateľ Centra popularizácie fyziky

AKO UČIŤ CUDZÍ JAZYK ON-LINE
O skúsenosti s výučbou cudzieho jazyka sa podelila skúsená lektorka Andrea Záhumenská z jazykovej školy The Bridge.

VZDELÁVANIE NABLÍZKO. NOVÉ VYUČOVANIE PRE NOVÚ REALITU
Hosťom webinára bude Daniel Hevier, spisovateľ, básnik, výtvarník a autor kníh pre deti a mládež.

KRITICKÉ MYSLENIE V DOBE KORONY
S hosťami Jakubom Godom, expertom na dezinformácie a spolupracovníkom Ministerstva zdravotníctva SR na boj proti hoaxom a Zuzanou Labašovou, lektorkou kritického myslenia.

AKO DIŠTANČNE VZDELÁVAŤ OFFLINE ŽIAKOV
Hosťkou webinára bola Zuzana Révészová, učiteľka detí z marginalizovaných komunít, konzultantka a lektorka.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.