Kontaminovaný Istrochem - ministerstvo zavádza, strana SPOLU podáva sťažnosť | SPOLU — občianska demokracia

Kontaminovaný Istrochem – ministerstvo zavádza, strana SPOLU podáva sťažnosť

Strana SPOLU podáva sťažnosť na nečinnosť Ministerstva životného prostredia SR vo veci environmentálnej záťaže v areáli bratislavského Istrochemu. Ministerstvo malo od roku 2016 povinnosť iniciovať začatie konania o určení povinnej osoby na odstránenie znečistenia a navrhnúť vláde určenie príslušného ministerstva, ktoré má mať na starosti vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránení znečistenia.

Strana SPOLU odmieta tvrdenie ministra Budaja, že by kontaminácia Istrochemu mala klesajúci charakter. Minister to počas hodiny otázok na júnovej schôdzi parlamentu odôvodňoval riedením zrážkovou vodou. Takýmto spôsobom však dochádza len k znižovaniu koncentrácie bez znižovania celkového množstva chemikálií v prostredí. V tomto prípade teda nedochádza k skutočnému odstráneniu kontaminácie z prostredia a tvrdenie ministra považuje strana za zavádzajúce.

„Záverečná správa geologického prieskumu Istrochemu upozorňuje, že niektoré látky sa v areáli nachádzajú vo veľmi vysokých koncentráciách, niektoré pesticídy v takmer 100 % koncentrácii a týmto spôsobom neustále nasycujú podzemnú vodu chemikáliami. Správa zároveň varuje, že prirodzené procesy odbúravania chemikálií sú limitované špeciálne v prípade ťažkých kovov a perzistentných organických polutantov, čo sú v rámci Istrochemu najmä nebezpečné látky lindán, DDT či PCB,” upozorňuje odborníčka strany SPOLU na životné prostredie Tamara Stohlová.

„Rešpektujeme tvrdenie ministra, že monitoring Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra naznačuje mierny pokles koncentrácií znečistenia v oficiálnych vrtoch ústavu. Toto je teória monitoringu, úprimne nás ale oveľa viac trápi realita – teda čo majú ľudia v studniach. A tam máme v rukách výsledky čerstvých rozborov vody, ktoré nedávajú nádej na zlepšovanie situácie a ktoré jednoducho nemôžeme ignorovať,“ hovorí ďalej Stohlová. Podľa akreditovaného rozboru, ktorý dala strana SPOLU vypracovať začiatkom júna koncentrácie väčšiny nebezpečných chemikálií stúpli, vrátane karcinogénnych pesticídov. Rovnako stúpol aj celkový počet látok, ktoré prekračujú zákonné limity.

Minister Budaj ďalej tvrdí, že nie je príslušným ministerstvom pre sanáciu lokality Istrochem. Celý areál je rozdelený na šesť zón znečistenia, pričom iba v jednom prípade bolo začaté konanie o určení povinnej osoby, ktorá má znečistenie odstrániť. Konanie ohľadom tejto zóny bolo zastavené, pričom vláda má v takomto prípade určiť príslušné ministerstvo, ktoré záťaž odstráni. Podľa verejne dostupných informácií nebol doposiaľ príslušný rezort určený. 

„Ešte alarmujúcejší je však fakt, že v prípade zvyšných piatich zón znečistenia sa konanie o určení povinnej osoby od roku 2016 ani len nezačalo. Bez tohto základného kroku sa nevieme pohnúť, porušuje sa základné ústavné právo občanov na priaznivé životné prostredie a ochranu zdravia. V oboch týchto veciach preto podávame na ministerstvo životného prostredia sťažnosť na nekonanie,” uzatvára Stohlová.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.