Kontaminovaný Istrochem - ministerstvo nekoná, strana SPOLU podáva sťažnosť | SPOLU — občianska demokracia

Kontaminovaný Istrochem – ministerstvo nekoná, strana SPOLU podáva sťažnosť

Strana SPOLU podáva sťažnosť na nečinnosť Ministerstva životného prostredia SR vo veci environmentálnej záťaže v areáli bratislavského Istrochemu. Ministerstvo malo od roku 2016 povinnosť navrhnúť vláde určenie príslušného ministerstva, ktoré má mať na starosti vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránení znečistenia. V prípade Istrochemu by povinnosť s veľkou pravdepodobnosťou pripadla práve rezortu životného prostredia.

Informáciami o kontaminácii podzemnej vody a pôdy pod areálom Istrochemu ministerstvo životného prostredia disponuje od roku 2009, resp. už od roku 2002. Podľa zákona sa v prípade zistených environmentálnych záťaží má začať konanie o určení povinnej osoby. To sa pre záťaž s vysokou prioritou po výrobe hnojív bývalých chemických závodov spustilo v roku 2016. Okresný úrad Bratislava následne rozhodol o jeho zastavení, pretože nebolo možné určiť povinnú osobu.

“Ministerstvo životného prostredia malo v tomto prípade povinnosť dodať vláde návrh, ktoré ministerstvo zabezpečí povinnosti povinnej osoby, teda naplánovanie a realizáciu odstránenia záťaže a úhradu nákladov s tým spojenými. Ministerstvo doposiaľ neuskutočnilo žiadne kroky, smerujúce k tomu, aby bol vypracovaný čo i len plán odstránenia záťaže a ani opatrenia, ktoré by zabránili ďalšej kontaminácii vody a pôdy v smere šírenia znečistenia. Takýto plán malo pritom ministerstvo povinnosť vypracovať v krátkodobom časovom horizonte a následne aj zabezpečiť odstránenie,” upozorňuje odborníčka strany SPOLU na životné prostredie Tamara Stohlová.

“Je nepochopiteľné, že súčasné vedenie ministerstva nezačalo konať ihneď po odtajnení správy o znečistení minulý rok, ani po viacnásobnom zverejnení alarmujúcich výsledkov o katastrofálnom stave podzemnej vody v studniach obytných štvrtí, ktoré sme za stranu SPOLU predložili. Každý má ústavou garantované právo na ochranu zdravia a na priaznivé životné prostredie. Nečinnosťou a neplnením zákonných povinností sú tieto ústavné práva ohrozované,” konštatuje Stohlová.

Okrem sťažnosti na Ministerstvo životného prostredia SR podáva strana SPOLU sťažnosť aj na Okresný úrad Bratislava. Znečistenie pod Istrochemom je rozdelené na šesť separátnych záťaží, no okresný úrad začal konanie o určení povinnej osoby len v jednom prípade v roku 2016. Konanie má pritom okresný úrad povinnosť začať z vlastného podnetu. Aj v tomto prípade si orgán štátnej moci nečinnosťou neplní povinnosť, ktorá ohrozuje Ústavou SR garantované práva.

“Bez konania o určení povinnej osoby nie je šanca s envirozáťažami pohnúť, nie je možné zabrániť šíreniu chemikálií ani ich odstrániť. Je to základný krok, ak existuje záujem záťaže pod Istrochemom riešiť. Pritom iniciovať začatie konaní o určení povinnej osoby na zvyšných piatich záťažiach mohlo aj Ministerstvo životného prostredia. Preto podľa odpovede Okresného úradu Bratislava následne podáme sťažnosť na rezort životného prostredia aj v tejto veci,” dodáva Stohlová.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.