Koalícia PS/SPOLU sa pridala k výzve Opre Roma. Posiela do parlamentu odborníkov, ktorí chcú riešiť chudobu Rómov | SPOLU — občianska demokracia

Koalícia PS/SPOLU sa pridala k výzve Opre Roma. Posiela do parlamentu odborníkov, ktorí chcú riešiť chudobu Rómov

Kandidáti PS/SPOLU, Irena Bihariová (č.4) a Martin Vavrinčík (č. 17) sa dnes v mene koalície PS/SPOLU zaviazali v budúcom parlamente napĺňať ciele iniciatívy Opre Roma. Podľa ich slov je načase preťať bludný kruh dedičnej chudoby, do ktorej sa kvôli ignorovaniu jej príčin politikmi dostáva čoraz viac Rómov. Experti PS/SPOLU sa zhodujú na tom, že zlepšenie životných podmienok marginalizovaných Rómov prispeje k zlepšeniu vzťahu s majoritou a zároveň aj k väčšej prosperite regiónov. Tvrdia, že náročnej téme je potrebné dať konečne politickú vážnosť a riešiť ju. Obaja kandidáti majú vzhľadom na miesto na kandidátke vysokú šancu byť v budúcom parlamente. 

Riaditeľ iniciatívy Opre Roma Csaba Horváth dnes pri podpisovaní memoranda povedal, že už stačilo rozhodovania o nás bez nás. Koalícia PS/SPOLU má najvyššie postavenú kandidátku z rómskej komunity Irenu Bihariovú, ktorá sa roky venovala odbúravaniu rasizmu, predsudkov a extrémizmu. Vysoko na kandidátke, číslo 17, je aj bývalý riaditeľ komunitného centra v Dobšinej a expert na sociálne vylúčené spoločenstvá Martin Vavrinčík, ktorý má s dedičnou chudobou dlhoročné skúsenosti priamo z terénu.

Podľa Vavrinčíka je potrebné o problémoch nielen hovoriť, ale na ich riešenie je potrebná politická váha, rozpočet aj adekvátna inštitucionálna podpora. Koalícia PS/SPOLU chce politicky výrazne posilniť postavenie ľudí, ktorí budú riešiť problémy sociálne vylúčených komunít. Splnomocnenec vlády dnes podľa Bihariovej a Vavrinčíka nemá dostatočné kompetencie na to, aby problém riešil.

Bihariová a Vavrinčík sa stotožnili so všetkými 12 bodmi výzvy Opre Roma a chcú systematicky riešiť chudobu, vzdelávanie rómskych detí, vysporiadavanie pozemkov, nedostatočnú infraštruktúru, mikropôžičky, nezamestnanosť, bezpečnosť a prekážky vylúčených spoločenstiev pri prístupe k zdravotnej starostlivosti. „V rómskej komunite je potenciál, ktorý musíme rozvinúť a využiť pre dobro nás všetkých, celej spoločnosti. Rovnosť šancí však nemôže zostať len na papieri,“ zhodujú sa Vavrinčík a Bihariová.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.