Juraj Hipš vstúpil do SPOLU, chce pomôcť zanedbanému školstvo | SPOLU — občianska demokracia

Juraj Hipš vstúpil do SPOLU, chce pomôcť zanedbanému školstvo

Popredný expert na reformu školstva Juraj Hipš vstúpil do politiky. Ako člen predsedníctva SPOLU – občianska demokracia bude zodpovedný za reformu vzdelávania. Jeho ambíciou je zlepšiť zanedbané školstvo na Slovensku a prispieť k tomu, aby boli zásadné zmeny možné už po budúcoročných parlamentných voľbách.

Juraj Hipš je známy ako spoluzakladateľ mimovládnej organizácie Živica, kde pôsobil 19 rokov ako jej riaditeľ. Je zakladateľom programu pre pedagogických lídrov Komenského inštitút  ako aj Sokratovho inštitútu pre nadaných mladých ľudí. Na Slovensku vlani rozbiehal cenu Učiteľ Slovenska, ktorá je súčasťou medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize.

“Za najdôležiu úlohu politických lídrov považujem nadchnúť a pritiahnuť ľudí, ktorí vedia riešiť najväčšie problémy Slovenska. Ľudí, ktorí majú jasný plán a sú najlepšie pripravení prevziať zodpovednosť za krajinu. Pre SPOLU je reforma školstva medzi najvyššími prioritami a hľadali sme pre ňu lídra. Juraj je taký človek a je pre nás veľkou posilou,” hovorí líder SPOLU Miroslav Beblavý.

Slovensko stratilo ďalšie volebné obdobie, počas ktorého vláda pre zlepšenie vzdelávania detí a mladých ľudí neurobila nič. “Pre našu budúcnosť neexistuje dôležitejšia, ale, žiaľ, aj viac zanedbávaná téma ako vzdelávanie,“ zdôrazňuje M. Beblavý.  Ak chceme dobehnúť úspešné západoeurópske krajiny, lepšiu kvalitu života, plnohodnotnú demokratickú a slobodnú spoločnosť, potrebujeme lepšie školy.  “Mám sen o Slovensku, ktoré prekoná ekonomickú pubertu a posunie sa k inovatívnej ekonomike. Na to je nevyhnutné investovať do ľudí – do ich vzdelania a zručností. Nejde však len o ekonomické benefity, ale aj o stabilitu demokracie a vyššiu spokojnosť ľudí,” dodal M. Beblavý.

Technologický pokrok zásadne mení svet. Nasledujúce generácie zažijú úžasné veci, aj veľké výzvy. V živote dnešných detí budú dominovať nanotechnológie aj extrémne výkyvy počasia, robotizácia, data science aj problém s pitnou vodou, umelá inteligencia aj zmysel života. Cenená a nevyhnutná bude tvorivosť, schopnosť pracovať v tímoch, rozvinuté kritické myslenie, zvládanie stresu aj plynulé ovládanie cudzích jazykov. Juraj Hipš je presvedčený, že bežný spôsob výučby v školách pripravuje deti na svet minulosti. Nevedie k získaniu potrebných zručností pre budúcnosť.

“Ak si v múzeu pedagogiky obzriete vystavenú triedu, s hrôzou si uvedomíte, že vo vnútri škôl sa za desaťročia veľa nezmenilo. Väčšinou stále deti vedieme k tomu, aby sa učili naspamäť to, čo majú v zošite, miesto toho, aby sme posilnili ich životné zručnosti. Takmer všetky faktické informácie majú dnes k dispozícii na dve kliknutia smartfónu. Mali by radšej objavovať, bádať, pýtať sa, byť zvedaví a prichádzať sami na riešenia. Neostáva priestor ani čas na rozvíjanie životných zručností, ktoré sa stávajú kľúčovými pre úspešný a zmysluplný život,” analyzuje Hipš. Úlohou nás dospelých nie je učiť deti súťažiť vo výkonnosti a efektivite s robotmi, ale rozvíjať u nich zručnosti a kompetencie, ktoré technológie nikdy mať nebudú.

Juraj Hipš verí, že len vynikajúci učitelia tvoria vynikajúce školy. Tí pripravujú deti na reálny život a zvládanie najrôznejších výziev v 21. storočí. “Učiteľom zverujeme to najcennejšie, čo máme – naše deti. Preto je nevyhnutné, aby pedagógmi boli tí najlepší z najlepších. A spoločnosť im poskytovala podporu a uznanie, ktoré im za to prislúcha. Dnes vieme hodiny času venovať výberu práčky, porovnávať jej efektivitu, cenu a parametre, no máloktorý rodič sa zaujíma o to, kto a ako učí jeho dieťa,” dodáva Hipš, ktorý už niekoľko mesiacov tvorí s pracovnou skupinou pre školstvo program s konkrétnymi opatreniami, ako tento systém zmeniť.

Juraj Hipš vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Po skončení štúdia pracoval ako kurič a stredoškolský učiteľ. Na niekoľkých základných a stredných školách vyučoval environmentálnu výchovu a náuku o spoločnosti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na svojej alma mater. Od svojich pätnástich rokov pôsobí v neziskovom sektore. Rodený Bratislavčan, ktorý sa presťahoval na lazy, kde zakladal prvú komunitnú školu a stál pri zrode Vzdelávacieho centra Zaježová. S manželkou a tromi deťmi žije na Zaježovej. Jeho hobby sú rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktoré zverejňoval na portáli Čierna labuť.

hore

Používaním tohto webu súhlasíte so súbormi cookies. Viac o používaní súborov cookie.