Kategórie

Investujme do budúcnosti: Poslanci SPOLU chcú predĺžiť materskú až na dva roky

Európskej ekonomike sa darí najviac od krízy a aj slovenský štátny rozpočet má preto vyššie príjmy. „Súčasná vládna koalícia na čele so stranou SMER nám prednedávnom predstavila svoj plán doteraz najväčšieho sociálneho balíčka, ktorý sa má týkať aj rodín s malými deťmi. Dokopy plánuje Smer minúť 500 až 600 mil. €. To je naozaj dosť peňazí. Ale keď už míňať, tak premyslene a tak, aby to naozaj dlhodobo pomohlo rodinám a aj nám všetkým. Zrušenie DPH na plienky, umelé mlieko a ďalšie tovary takým opatrením naozaj nie sú a zvýšenie rodičovského príspevku by stále nedopomohlo k tomu, aby rodiny žili dôstojne a nebáli sa mať viac detí,“ analyzuje vládne nápady Simona Petrík.

 

Podpredseda SPOLU Jozef Mihál preto predstavil zásadnú investíciu, ktorá by rodinám pomohla výraznejšie a premietla by sa do vyššej pôrodnosti: „V súčasnosti je výška materského dostatočná, pretože v prípade väčšiny rodičov nahrádza ich celý pôvodný čistý príjem, ktorý mali počas zamestnania. Avšak dĺžka materskej, ani v prípade jej využitia oboma rodičmi, nepostačuje. Po roku, keď jej poberanie skončí, prichádza prechod na nízky rodičovský príspevok a výrazný prepad životnej úrovne. Predĺženie materskej by rodičia mohli zostať doma s dieťaťom dovedna až dva roky bez zmeny príjmov a prinieslo by im to oveľa viac peňazí ako zvýšenie rodičovského na 250 eur,“ vypočítava.

 

Porovnanie návrhov vlády na zvýšenie RP a SPOLU na predĺženie materskej do 1 roku veku dieťaťa

Zvýšenie RP z 214,70 na 250 EUR počas poberania do 3 rokov

Návrh SPOLU pre ženu s príjmom 900 eur

Návrh SPOLU pre ženu s príjmom 1800 eur

Rodina získa

+ 1080 eur

+ 1844 eur

+ 4544 eur

 

Simona Petrík ďalej predstavila praktické a rozpočtovo nenáročné opatrenia, ktoré by rodinám pomohli. Ide o zdieľanie času na ošetrovanie člena rodiny s iným členom rodiny, flexibilné poberanie rodičovského príspevku a zavedenie 2-týždňového otcovského voľna po narodení dieťaťa, ktoré by bolo hradené taktiež z nemocenského poistenia.

Jaroslava Lukačovičová zas predstavila návrh, ktorý by odstránil znevýhodnenie SZČO, ktorí sú rodičmi a nemôžu na svoje deti poberať daňový bonus. Druhý návrh by umožnil SZČO a zamestnancom s minimálnymi alebo nízkymi vymeriavacími základmi na nemocenské poistenie, aby sa mohli dobrovoľne pripoistiť na nemocenské poistenie.

Podľa prognózy v publikácii Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska zverejnenej v apríli 2018, sa hodnoty počtu detí na ženu budú na Slovensku do roku 2035 pohybovať okolo 1,6 až 1,8 dieťaťa. Nedosiahnu teda hodnotu potrebnú na zachovanie populácie - dve deti na jednu ženu. Efektívna podpora rodičovstva umožní lepšiu udržateľnosť dôchodkového systému v budúcnosti a je v záujme všetkých občanov Slovenskej republiky.