50 zákonov pre ľudí do volieb

Aby sme ľuďom už teraz ukázali, že chceme politiku a správu veci verejných vykonávať inak, lepšie a modernejšie než to robili doterajšie politické strany, rozhodli sme sa priniesť zákony, ktoré chceme presadiť aj po voľbách. Do volieb v roku 2020 preto plánujeme postupne predložiť 50 kľúčových zákonov, ktoré budú riešením pre závažné problémy krajiny. Niekoľko z nich sme už predložili parlamentu a pokračujeme tak v našej filozofii, že úžitok ľuďom je možné a vhodné prinášať, aj keď ste v opozícií.

Predložené zákony:

 

REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU

 1. Sfunkčnenie zákazu krížového vlastníctva médií  Zistiť viac
 2. Sprísnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov Zistiť viac
 3. Uzákonenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov  Zistiť viac
 4. Zavedenie nezávislej inšpekcie policajného zboru, slobodné orgány činné v trestnom konaní - vytvorenie Rady pre integritu policajného zboru a prideľovanie vecí náhodným výberom  Zistiť viac
 5. Slobodnejší prokurátori  a ochrana ich postupu v trestnoprávnych veciach. Prideľovanie spisov náhodným výberom a pretrhanie miestnych väzieb.  Zistiť viac
 6. Zverejňovanie rozhodnutí prokurátorov a policajtov  Zistiť viac
 7. Posilnenie povinnosti politikov odpovedať na otázky novinárov Zistiť viac
 8. Založenie fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky Zistiť viac
 9. Ochrana novinárov - ich zaradenie do kategórie chránených osôb  Zistiť viac
 10. Podpora investigatívnej žurnalistiky: Znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov a ich zamestnávateľov Zistiť viac
 11. Povinnosť verejnoprávnych médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky Zistiť viac
 12. Dva zákony o práve občana urobiť chybu v úradnom styku a nedostať hneď finančnú pokutu, ak nejde o vážne pochybenie Zistiť viac 1 2
 13. Odoberanie akademických titulov získaných podvodom Zistiť viac
 14. Zavedenie možnosti sponzorských darov pre neziskovky  Zistiť viac

 

VYŠŠIE MZDY

 1. Zníženie minimálnych odvodov pre živnostníkov Zistiť viac
 2. Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme Zistiť viac
 3. Systematické zvyšovanie minimálnej mzdy: naviazanie na 50 % priemernej mzdy Zistiť viac
 4. Estónska daň - zrušenie zdanenia zisku firiem, ktorý je investovaný späť do spoločnosti Zistiť viac
 5. Zníženie rozdielu v platoch medzi mužmi a ženami za rovnakú prácu Zistiť viac
 6. Zavedenie 2-týždňovej dávky otcovskej dovolenky Zistiť viac
 7. Garancia miesta v škôlke pre každé dieťa nad 3 roky Zistiť viac 
 8. Zavedenie detských skupín Zistiť viac 
 9. Zavedenie flexibilného rodičovského príspevku  Zistiť viac
 10. Lepšia informovanosť a postavenie zamestnancov pri vyjednaní spravodlivej mzdy Zistiť viac
 11. Zavedenie sociálneho poistenia pre doktorandov Zistiť viac

 

ZELENÁ KRAJINA

 1. Vytvorenie Fondu na ochranu národného prírodného dedičstva, vďaka ktorému zabránime výrubom stromov v chránených oblastiach Zistiť viac

 

ĎALŠIE

 1. Zrušenie VÚC Zistiť viac
 2. Aspoň 30-minútový priestor pre občanov na každom zasadnutí zastupiteľstva Zistiť viac
 3. Posilnenie žiackych školských rád, aby sa študenti učili skutočne spolurozhodovať o svojej škole, a tak boli vedení k aktívnemu občianstvu Zistiť viac
 4. Odstránenie a prevencia mobingu v pedagogických kolektívoch  Zistiť viac
 5. Zmiernenie tvrdosti zákona voči riaditeľom škôl a školských zariadení v prípade oneskoreného podania majetkového priznania Zistiť viac

 

Naše publikácie

Úspešné Slovensko v neistom svete

Vyššia mzda - ako na to