50 zákonov pre ľudí do volieb

Aby sme ľuďom už teraz ukázali, že chceme politiku a správu veci verejných vykonávať inak, lepšie a modernejšie než to robili doterajšie politické strany, rozhodli sme sa priniesť zákony, ktoré chceme presadiť aj po voľbách. Do volieb v roku 2020 preto plánujeme postupne predložiť 50 kľúčových zákonov, ktoré budú riešením pre závažné problémy krajiny. Niekoľko z nich sme už predložili parlamentu a pokračujeme tak v našej filozofii, že úžitok ľuďom je možné a vhodné prinášať, aj keď ste v opozícií.

Predložené zákony:

 

REKONŠTRUKCIA ŠTÁTU

 1. Sfunkčnenie zákazu krížového vlastníctva médií  Zistiť viac
 2. Sprísnenie majetkových priznaní verejných funkcionárov Zistiť viac
 3. Uzákonenie hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov  Zistiť viac
 4. Zavedenie nezávislej inšpekcie policajného zboru, slobodné orgány činné v trestnom konaní - vytvorenie Rady pre integritu policajného zboru a prideľovanie vecí náhodným výberom  Zistiť viac
 5. Slobodnejší prokurátori  a ochrana ich postupu v trestnoprávnych veciach. Prideľovanie spisov náhodným výberom a pretrhanie miestnych väzieb.  Zistiť viac
 6. Zverejňovanie rozhodnutí prokurátorov a policajtov  Zistiť viac
 7. Posilnenie povinnosti politikov odpovedať na otázky novinárov Zistiť viac
 8. Založenie fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky Zistiť viac
 9. Ochrana novinárov - ich zaradenie do kategórie chránených osôb  Zistiť viac
 10. Podpora investigatívnej žurnalistiky: Znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov a ich zamestnávateľov Zistiť viac
 11. Povinnosť verejnoprávnych médií zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky Zistiť viac

 

VYŠŠIE MZDY

 1. Zníženie minimálnych odvodov pre živnostníkov Zistiť viac
 2. Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov vo verejnom záujme Zistiť viac
 3. Systematické zvyšovanie minimálnej mzdy: naviazanie na 50 % priemernej mzdy Zistiť viac
 4. Estónska daň - zrušenie zdanenia zisku firiem, ktorý je investovaný späť do spoločnosti Zistiť viac

ĎALŠIE

 1. Zavedenie detských skupín Zistiť viac 
 2. Zavedenie flexibilného rodičovského príspevku  Zistiť viac
 3. Zrušenie VÚC Zistiť viac
 4. Zavedenie 2-týždňovej dávky otcovskej dovolenky Zistiť viac
 5. Garancia miesta v škôlke pre každé dieťa nad 3 roky Zistiť viac 
 6. Aspoň 30-minútový priestor pre občanov na každom zasadnutí zastupiteľstva Zistiť viac

 

Naše publikácie

Úspešné Slovensko v neistom svete

Vyššia mzda - ako na to